ทำนายฝัน 'เดินเล่นบนหาดทราย'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินเล่นบนหาดทราย ฝันว่าได้ไปเดินเล่นบนหาดทราย คุณจะได้โชคลาภจากการงานหรือมีอำนาจวาสนาขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินเล่นบนหาดทราย'

ฝันว่าได้ไปเดินเล่นบนหาดทราย คุณจะได้โชคลาภจากการงานหรือมีอำนาจวาสนาขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บอลลูนตก ถูกยิงด้วยธนู ปลา แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เพชรพลอย วัด อากาศบริสุทธิ์ ขวานหัก ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กอไผ่ เครื่องพิมพ์ดีด นำอุจจาระกลับบ้าน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน พูดคุยกับโจร ถั่วงอก ลา ( สัตว์ ) รักตัวเอง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กอดกะเทย ได้กลิ่นของบูดเน่า กองไฟ เทียนไข มุดรั้วลวดหนาม แก้ม หีบปิดอยู่ กำนัน กระเป๋าเดินทาง ข่มขืนคนอื่น งานแต่งงาน คนตกน้ำกำลังจะจม เด็กพิการ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ดินสอ กินเกินขนาด ขายของ กะละมัง ฮ่อยจ๊อ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ศิลปิน ตู้หนังสือ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตาลปัตร ซื้อกระดุม ทารกแรกเกิด สติ ระฆัง ขี้เถ้าในเตาไฟ แก้ว ฝนตั้งเค้า ถูกล็อตเตอรี่ หูแหว่ง หน้า ถูกสัตว์กัด เณรหางนาค งานมงคล พ่อหม้าย ปม ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กรงสัตว์ จุดเทียนชัย กระท่อมในป่า จันทรคราส ปอก คนในบ้านทุบตีกัน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดาดฟ้า ม้าสีขาว จรวด ไฮโล โถแป้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ดื่ม เผาศพ แผ่นดิน ปลูกบ้าน เดินบนฟ้า กางเขน (นก) หญิงแต่งชุดสีเขียว บ่อน้ำพุแห้งขอด แมลงภู่ มีคนสวมแหวนให้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เชี่ยนหมาก กุมารทอง นักเรียน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ลมหายใจมีกลิ่นหอม เรือแล่น กอดผู้หญิง ยักษ์ มะนาว แคร่ ถลกหนังสัตว์ ขาด้วน ธงบนบ้าน ปริญญาบัตร ป่าไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM