ทำนายฝัน 'เดินเล่นในสวนสวย'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินเล่นในสวนสวย ฝันว่า เดินเล่นในสวนสวย สงบร่มรื่น ความทุกข์ ความเดือดร้อน จะหมดไป โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นั้น จะหายในเร็ววันนี้ ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินเล่นในสวนสวย'

ฝันว่า เดินเล่นในสวนสวย สงบร่มรื่น ความทุกข์ ความเดือดร้อน จะหมดไป โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นั้น จะหายในเร็ววันนี้ ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุมารเทพ แทง กะละมัง ทันตแพทย์ เห็นที่นารกร้าง ถูกกรรโชกทรัพย์ ผมร่วง เรือจอด เสือกัดตัวเอง ซองจดหมายสีฟ้า หญิงชรา กรง กระต่ายน้อย ถุงใส่เงิน กินอาหารเจ โถแป้ง ขา สิริภาจุกาภรณ์ ครุฑ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ผ้าสีดำ ถูกน้ำร้อนลวก ผู้หญิงถือมีด ดวงอาทิตย์ตก ขัง ยมทูต รุ้งกินน้ำ ความลับ มหาสมุทร ขี่ม้า พู่กัน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ไม้กางเขน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ได้กลิ่นเครื่องเทศ ดาบ ร่วมงานทอดกฐิน ล้างเท้าตัวเอง แต่งตัว จับ คดข้าวเย็นกิน น้ำหอม กกไข่ คนในบ้านทุบตีกัน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ แขนขาด เล่นการพนัน บนบาน นาข้าวรกร้าง เงา ผึ้งมากมาย ปลอกหมอน ฉมวก ตรอมใจ สนามหญ้า ความรังเกียจ ตลาด ตะกวด เชิงตะกอน เรือแล่น เป่าแตร ธงสามเหลี่ยม เรือล่ม วัวควาย พูดกับกลุ่มชน ช่างปั้น ซื้อขาย เป่าลูกโป่ง เล่นน้ำฝน ศาลา ถูกตัดศีรษะ ธงบนเรือ กระเทย ทำขวดแตก กษัตริย์ ติดคุก พรวน ยกของหนัก ขี่วัว เครื่องศาสตราวุธ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กฐิน รีดนมโค กระต่ายหลายตัววิ่ง ปัสสาวะรดกำาแพง กำแพงเมือง พรม พวงมาลัย แข่งม้า กุญแจ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ขลุ่ย หัวหมู ถ่านไฟ แมลง ฉิ่ง เมฆลอยนิ่ง หน้าต่างพัง รักเพื่อน ถูกกักตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM