ทำนายฝัน 'เดินไปตามท้องถนน'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินไปตามท้องถนน ฝันว่าเดินไปตามท้องถนน เพื่อนและญาติจะนำาความเสียใจและผิดหวังมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินไปตามท้องถนน'

ฝันว่าเดินไปตามท้องถนน เพื่อนและญาติจะนำาความเสียใจและผิดหวังมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พรม พวงมาลัยดอกไม้สด ยมทูต ช้อนเงิน ล้างเท้าตัวเอง ถูกเปลื้องผ้า ตัวเองมีชื่อเสียง ลม หัวเราะ แจกันคู่ ถูกเฉือนเนื้อ ที่ฝังศพ อีเมล ( Email ) ผิวพรรณ เก็บองุ่นรับประทาน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น สายนาฬิกาข้อมือขาด เก็บผลมะม่วง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ขโมยอาหาร ญาติเสียชีวิต ถาด โบว์ดำผูกคอ ฆ่าเป็ด กุ้งแห้ง ซ่อน กระดาษข่อย มองดูเหว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ทารก ขนกา ก่อสร้าง แปรงฟัน ดวงอาทิตย์ดับ กระท่อม ฮูก (นกฮูก) ปลูกต้นไม้ ข้าวติดคอ จับกระต่าย คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หวีหัก เปลี่ยนเสื้อผ้า โบดำผูกคอตนเอง อรุณ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตกน้ำร้อน ขี่นางโค สัตว์เลี้ยงตาย แขนหัก ทีปังกรรัศมีโชติ กระถาง นอนบนเสื่อ เข่า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จับปลาตะเพียน เงินโบราณ จำนอง นักประพันธ์ ตะโพน ผ้าโพกหัว มรกต นักเรียน เดินทางกลางทะเลทราย หิ้วกระเป๋า มิตรสหาย หมากัด อวัยวะเพศ นอนบนกองฟาง ปลูกพริก กินหัวสุกร ทูตชาวต่างชาติ รักกับนักบินหญิง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง นกแร้ง สุกรกลายเป็นคน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลำน้ำ สินบน ดาวตกจากท้องฟ้า คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ชายชู้ ฤาษี เจ้าบ่าว ร่างกายตัวเอง จับสายสิญจน์ ทั่ง งมของในลำคลอง ดับไฟ กวนอิม ผม งง กินองุ่น ตาย แข่งม้า ล้างภาชนะเครื่องใช้ เกาทัณฑ์ เมาเหล้า เมายา ตกช้าง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM