ทำนายฝัน 'เดือน'

ฝันเห็น ฝันว่า เดือน ฝันเห็นเดือนหรือพระจันทร์ที่สว่างไสว ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี ที่เป็นข่าวมงคล และหากแต่งงานแล้วก็กำลังจะได้บุตรมาเกิดใน ครอบครัวและมีโชคในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งและปรับ เปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดือน'

ฝันเห็นเดือนหรือพระจันทร์ที่สว่างไสว ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี ที่เป็นข่าวมงคล และหากแต่งงานแล้วก็กำลังจะได้บุตรมาเกิดใน ครอบครัวและมีโชคในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งและปรับ เปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟืน ช้อนปลา ค่ำคืน นักบิน รอยเท้าของตัวเอง เหี้ย หมาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร วงเวียน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ขนลุก จับสายสิญจน์ ตกกล้า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ประเจียด จับปิ้ง น้ำตา ซองจดหมายสีแดง ฟ้าผ่า ตกจากที่สูง ผัก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร หนู พระพุทธรูป ธงชัย ตะกร้อ แหวนแต่งงาน ถือกรรไกร สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขวานหัก เกาะ เลิกกับแฟน เสือกัดตัวเอง รังนก ราหู สุริยคราส สูบบุหรี่ กระเทย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นั่งราชรถ แกะ ลูกประคำ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เศษอาหาร ผลักของหนัก เห็นไม้กระดาน หัตถกรรม งานศพ ขึ้นบันได ขึ้นเขา หมีกัด ให้มีดแก่คนอื่น ตกเลือด อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฟุตบอล บรรพบุรุษ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ยกโทษ ฆ่าหมัด รักกับนักบินหญิง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ขบวนแห่ มดเต็มบ้านเมือง ผ้าห่มหนาๆ เดินทางไปทิศตะวันออก ผิวพรรณ ภิกษุณี ช่างปั้น ฉาบ หลงป่า ช้องผม ดูหนัง จูบเด็กเล็ก สวมชุดเจ้าสาว กระดาษข่อย เจดีย์ทรุดโทรม ตลาด ทอดแห กระดาษเช็ดมือ เสี้ยนหนาม ได้รับของมีค่า แว่นตาเลนส์ใส ศาลพระภูมิ สวมเสื้อขาด เดินถอยหลัง ยกของ ตาข่าย จมน้ำ น้ำหอม ตกกระ ถัง เดินเร็วๆ หญิงชรา ผ้าใบ ฮูก (นกฮูก) ขนมชั้นหลากสี คนมุงซื้อขาย สิริภาจุกาภรณ์ คนตายมาหา บุคคลที่มีชื่อเสียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM