ทำนายฝัน 'เด็กกำลังดูดนม'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กกำลังดูดนม ฝันเห็นเด็กกำลังดูนม หรือฝันว่าเด็กที่ไม่ใช่ลูกมาดูดนม คุณจะเกิดเรื่องเดือดร้อน เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุ เจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กกำลังดูดนม'

ฝันเห็นเด็กกำลังดูนม หรือฝันว่าเด็กที่ไม่ใช่ลูกมาดูดนม คุณจะเกิดเรื่องเดือดร้อน เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุ เจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลายแทง โคกินหญ้า ช้างเหยียบ หญิงแต่งชุดสีแดง แทง เม่น พระวิหาร รถเข็นศพ ทองคำก้อน ขาขาด ลูกเห็บตก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปลวกขึ้นบ้าน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กำแพงโบราณ เปลหามคนเจ็บ อินสตาแกรม ( instargram ) ถวายพระด้วยดอกบัว ซาวข้าว กกไข่ หอยที่มีเนื้อเต็ม พูดคุยกับโจร ถ้ำ เครื่องแบบตำรวจ เกาทัณฑ์ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ปล้น จองจำ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ตะกร้าหวาย งานบวชเณร คนตายมาหา บ่อน้ำใหญ่ เปลือก หูแหว่ง ขี่ราชสีห์ ดอกราตรี กระโปรง เด็กเกิดใหม่ กองทัพ ถูกสุนัขเห่า พระสังฆราช เป่าขลุ่ย สามีนํ้าตาตก เดินรอดราวผ้า ชู้รัก สนามกีฬา ขโมยอาหาร มองดูเหว อุจจาระ มีหลายหู ปลาฉลาม นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกคนเตะ ศาลพระภูมิ หญิงทุบตีกัน งมหอย แบกหีบ ได้รับรางวัล คุก ตะราง วาฬ ถาดอาหาร แขนหัก เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เจ้าสาว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย จับนก พระสงฆ์ เสื้อครุย ถ่อเรือ ขนนกสีขาว สู้กับเหยี่ยว ท้องฟ้าสีแดง นาข้าวรกร้าง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย กระบอกไม้ไผ่ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ปัดกวาดฝุ่น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ พรวนดิน เจ้านาย แสงสว่าง เซรุ่ม ประตูบ้านคนอื่น ได้ฟังเรื่องตลก อทิตยาทรกิติคุณ กรง เห็นตากระจกสีขาว กอไผ่ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เป็นคนผอมบาง กินไก่ ฉีกกระดาษ ถ้วยรางวัล ตุ้มหูหาย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง มือตัวเอง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM