ทำนายฝัน 'เด็กทารก'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กทารก ฝันเห็นเด็กทารกขาวอวบสมบูรณ์ คุณจะได้ลาภทางการเงิน หรือได้บุตรในเร็ววัน ถ้าคุณเห็นทารกชายตัวผอม จะได้ลาภลอย มีโชคทางการค้า หากฝันว่าอุ้มทารกตัวผอม จะหมดเคราะห์ จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เด็กทารก'

ฝันเห็นเด็กทารกขาวอวบสมบูรณ์ คุณจะได้ลาภทางการเงิน หรือได้บุตรในเร็ววัน ถ้าคุณเห็นทารกชายตัวผอม จะได้ลาภลอย มีโชคทางการค้า หากฝันว่าอุ้มทารกตัวผอม จะหมดเคราะห์ จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กระถางสามขา เดินทางไกล โบสีดำ พูดคุยกับเจ้านาย ฆ่านกกระจิบ ฮ่อยจ๊อ ผลักประตู บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กุลี แทง นกร้อง ฮูก (นกฮูก) พานเงิน อุ้มเด็กทารก เปลือย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ฉาบ เสียสติ ทำแท้ง กระเทย ปวดท้อง ปากกา ปีนเขา เจ้าเมือง ประทัด เพศสัมพันธ์ ฝูงกบ จำนวนมาก สุสาน คลอดลูก แล่นเรือผ่านเกาะ ลังไม้ เดินร่วมทางกับโจร เปลื้องผ้าตัวเอง ไซเรน ทำกับข้าว ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ตู้รับจดหมาย เป็ด จุดไฟ จับกระต่าย โรงพยาบาล เส้นด้าย จาน ไล่จับผีเสื้อ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เล่าเรื่องตลก บุตร ม้า ผดุงครรภ์ เดินเล่นในสวนสวย สัตว์เลี้ยง หญ้า ลิฟต์ ถูกด่าทอ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ขี่วัว กองดิน ฟืน กระดาษเช็ดมือ ประกาศข่าวการเกิด ลอย กินเลี้ยง คอกหมู กุญแจหาย ขายไม้กระดาน มาลัยดอกไม้ สีฟ้า ลับมีด ขนมชั้นหลากสี เข่า คนตกนรก แขน กางมุ้ง ตกเหว สวมเสื้อขาด กุญแจ เขื่อนแตก รอยเท้าของตัวเอง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ดาวตกที่หลังคาบ้าน โอลิมปิก บุพการี ข้าวในนา ฮวงซุ้ย เครื่องบูชา บ้านคนอื่น เมฆลอยนิ่ง บิดามารดา ถูกทรมาน นกกา สวมชุดเจ้าสาว พระนาคปรก ช่างแกะสลัก ทะเลาะกับเพื่อน ภาชนะ ประตูที่ปิดตาย ต้นไม้เหี่ยวเฉา คบบัณฑิต ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM