ทำนายฝัน 'เด็กทารก'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กทารก ฝันเห็นเด็กทารกขาวอวบสมบูรณ์ คุณจะได้ลาภทางการเงิน หรือได้บุตรในเร็ววัน ถ้าคุณเห็นทารกชายตัวผอม จะได้ลาภลอย มีโชคทางการค้า หากฝันว่าอุ้มทารกตัวผอม จะหมดเคราะห์ จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กทารก'

ฝันเห็นเด็กทารกขาวอวบสมบูรณ์ คุณจะได้ลาภทางการเงิน หรือได้บุตรในเร็ววัน ถ้าคุณเห็นทารกชายตัวผอม จะได้ลาภลอย มีโชคทางการค้า หากฝันว่าอุ้มทารกตัวผอม จะหมดเคราะห์ จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมจีน ละลาย จับปลา หิ่งห้อย กริช ประกาศข่าวการเกิด วิมาน จับก้อนกรวด ก้อนทราย พระราชินี ฟูก จมูก ร้องตะโกน ลูกแก้ว ด้วง แผ่นดิน ลา ( สัตว์ ) กัลปพฤกษ์ แทงตัวเอง กลางคืน น้ำพุขนาดใหญ่ ญาติทำความผิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกทรมาน เคี้ยวดิน คางคก เครื่องขยายเสียง เดินสะดุดหกล้ม โรคร้าย กระเป๋าเงิน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เปิดเผยความลับกับเพื่อน กวนอิม ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน นกแร้ง ฉาบ จานชาม สะพายย่าม ผดุงครรภ์ ดื่มน้ำชา ชกมวย บาดเจ็บ ตัวเองเป็นชู้ ฐานทัพทหาร ตาบอด บวช เดินทางไกล กอดอก ห้อง ครุฑ เกาหัว จับขโมย แมลงปอ เกาะ บาทหลวง ช่างตัดผม โถแป้ง นอนบนที่นอน ตกใจเพราะเห็นผี นกร้อง เป่าลูกโป่ง เลี้ยงกระต่าย ถูกยิงด้วยธนู เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถูกปล้น จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตักบาตร เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง กิ่งก่าวิ่งไปมา กระท่อม เดินเร็วๆ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ทราย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ตาหลายคู่ นุ่งโจงกระเบน ฉ้อโกง ช่วยคน ขนทรายเข้าวัด ควันไฟ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ตะเกียง ปี่ ซื้อปลาหมึก แคร่หาม ฝาแฝด กระท่อมในป่า สุริยคราส นกแสก สีบรอนซ์ ดวงอาทิตย์ขึ้น ญาติกำลังจะตาย สวมมงกุฎ ผ้าฝ้าย เกิดความรู้สึกผิด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กินเกินขนาด เกือก เหาะเหิน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM