ทำนายฝัน 'เด็กผู้ชาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กผู้ชาย ฝันเห็นเด็กผู้ชาย คุณจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กผู้ชาย'

ฝันเห็นเด็กผู้ชาย คุณจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผลไม้ คัมภีร์ หมากฝรั่ง ขี่หมู นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คดข้าวเย็นกิน พูดกับกลุ่มชน ขอโทษผู้อื่น หน้าต่างพัง ตกใจ อาเจียนเป็นหนอง นกกาเหว่า หวีผม ขนนกสีดำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ถูกคู่รักกักตัว พรวน กอดตุ๊กตา นั่งบนลังไม้ ไม้กางเขน ขวดแก้ว ก้ามปู นกบิน องคมนตรี พานเงิน แมลงภู่ ถูกฟันคอขาด เหี้ย ทาแป้ง ไฟนรก พัชรกิติยาภา กระโดดจากที่สูง แขนถูกตัด กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กำแพง งมของในแม่น้ำ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ บิน (สูงขึ้น) ต้นโพธิ์ ห่านฟ้า กรวยกรอกน้ำมัน พลับพลา ฟุตบอล แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ รักตัวเอง ปอก เพชรพลอย เปลี่ยนมุ้งใหม่ แคร่หาม นักสืบ พลอยหลากสีสัน นกขมิ้น ปราสาทเล็กๆ จรวดไฟ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้วยกาแฟ ทำให้คนอื่นตกใจ นอนกลางวัน มู่ลี่ ฟักแฟง ห้อง ถูกเปลื้องผ้า ได้ตีกลอง อีกา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ พ่อหม้าย เด็ดพริกออกจากต้นพริก คนป่วยอยู่บนรถ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มีโชคลาภ บวชภิกสุนี ตะขาบ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน แผล เดินอยู่ในความมืด พระโพธิสัตว์ กกไข่ มาเฟีย ปล้น ไวโอลิน กะปิ ลาวาภูเขาไฟ เกลียดคนอื่น ถั่วงอก นั่งบนแคร่หาม คนบ้า ได้ยินเสียงปืน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กะเหรี่ยง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ไกด์ สุนัขเข้ามาเลีย อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ไฟไหม้บ้าน คราส ตะไคร้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM