ทำนายฝัน 'เด็กผู้ชายสู้กัน'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กผู้ชายสู้กัน ฝันเห็นเด็กผู้ชายสู้กัน คุณจะหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กผู้ชายสู้กัน'

ฝันเห็นเด็กผู้ชายสู้กัน คุณจะหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หวีหัก ตกช้าง สาวไส้ กระต่ายวิ่ง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฆ่าเป็ด ขี่ช้าง ข่าวดีจากลูก บัวหลวง ไว้ทุกข์ นกต่อสู้กัน ถูกฟันคอขาด ฝูงกบ จำนวนมาก จับ ถูกฝังทั้งเป็น จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เก็บเกี่ยวข้าวในนา ป้อมปราการ กรงสัตว์ ถูกตี ผึ้งทำรังในบ้านของเรา งูรัด ฟองน้ำ ลูกแก้ว พระพิฆเณศ ตัวเองเป็นนักโทษ เวที ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ทะเบียนบ้าน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง รบชนะ วิ่งจนเหนื่อยหอบ หน้าต่างพัง แม่นํ้า นำฟองน้ำมาล้างจาน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กล่าวคำอำลากับใครบางคน หอยที่มีเนื้อเต็ม พระนาคปรก ขายไม้กระดาน แมลงปีกแข็ง เป่าแตร ท่อนซุง ทอดสมอ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เป่าลูกโป่ง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ฐานพระพุทธรูป กินกระต่าย ปลิงหลายตัว ร้องรำทำเพลง กินเนื้อวัว มหาสมุทรมีพายุ เดินขึ้นภูเขา เทวาลัย ตาบอด ตัดนิ้วมือตัวเอง แผล โฆษก เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เซิ้ง กิ่งก่าวิ่งไปมา อ่างล้างหน้า ขมิ้น สกปรก กรรไกร ลายนิ้วมือ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า อนุสาวรีย์ ขายตู้ ขายโต๊ะ เปื้อน นั่งบนหลังนกกระเรียน ผ้าเช็ดหน้า อยากตาย กล้วยแฝด ฟังเทศน์ฟังธรรม จน ถูกโจรชิงทรัพย์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ล็อกประตู บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ทะเลาะ บันได มาลัย ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ผ้าสีขาว ซาวข้าว ถั่ว กางมุ้ง กระจกหลากสี บวชพระ อาคันตุกะ ยุง ฤดูหนาว ขา อาบน้ำฝน กะเหรี่ยง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM