ทำนายฝัน 'เด็กอุ้มปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กอุ้มปลา ฝันเห็นเด็กอุ้มปลา คุณจะมีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กอุ้มปลา'

ฝันเห็นเด็กอุ้มปลา คุณจะมีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วงอก เครื่องบิน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม สกปรก พวงกุญแจ ฝักดาบ ข่าวดี สวมเสื้อสีเหลือง สนามหญ้า สามเณร ความดีความชอบ รับประทานเครื่องเทศ ขวดยา ปีนเขา แม่นํ้า เก้าอี้ ซีเมนต์ อีเมล ( Email ) มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หนู สัมผัสกรวดทราย ปลาทอง ภิกษุณี กอดกะเทย เมา ลอยกระทง ช่างเงินทอง เชิงตะกอน อมตะ กระโปรง ขอโทษผู้อื่น เวียนเทียน ปีศาจหลายตน แมลงวัน ฟ้าที่สดใส กินข้าวบนใบบัว ผ้าใบ กินรีหรือกินนร น้ำพุที่พุ่งสูง ถูกกลั่นแกล้ง หลงทาง พูดคุยกับเจ้านาย แผ่นดินไหว กระดูกแตก หาบอุจจาระกลับบ้าน ตะกวด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ได้ยินสุนัขเห่า ทะเลาะกับแม่ยาย ไซเรน สัปเหร่อ แตกร้าว ตะกร้าพลาสติก ทรัพย์สมบัติ ประเจียด ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ประตูบ้านคนอื่น ทองคำก้อน โคไล่ขวิดคน รางรถไฟ กระเป๋า ซองจดหมายสีแดง ฆ่าโค กงล้อ เรือนแพ คนรักนอกใจ ตัวเองเป็นโจร คนมีเขา ยานพาหนะ ของเล่น ตัวเองมีชื่อเสียง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กระติกน้ำร้อน จน บังสูรย์ จำนอง เต้นรำ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง งานพิธีต่างๆ ปากเน่า นกอินทรี ชักลาก ถ่ายรูป เข็มแทง เป็นคนปรุงอาหาร ตู้ อาบน้ำในมหาสมุทร ยกของ บุคคล แสงนีออน นุ่งผ้าใหม่ คบคนพาล ดอกบานไม่รู้โรย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เฆี่ยนตีผู้อื่น วิ่งหนีผู้ร้าย ทำแท้ง ชุดว่ายน้ำ ตำหนัก มุดใต้ถุน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM