ทำนายฝัน 'เด็กเกิดใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า เด็กเกิดใหม่ ฝันว่าได้เห็นเด็กเกิดใหม่ ทำนายว่าจะพบคนที่ถูกใจที่อยู่แดน ไกล หรือจะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและการค้าเจริญ รุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เด็กเกิดใหม่'

ฝันว่าได้เห็นเด็กเกิดใหม่ ทำนายว่าจะพบคนที่ถูกใจที่อยู่แดน ไกล หรือจะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและการค้าเจริญ รุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กฐิน กินนก ม่านกั้นกำบังสายตา เช็ค ( Cheque ) นายกรัฐมนตรี คนรักนอกใจ คนกำลังเปลื้องผ้า เปลื้องผ้าตัวเอง เมฆหมอก กองกระดูก หมอก อยู่ในถ้ำ ให้มีดแก่คนอื่น ดิน นอน ผลไม้ เลิกมุ้งขึ้น นุ่งชุดขาว ลา ( สัตว์ ) โยคี คนตายมาหา กล้วยไม้ นอนกลับหัว ลอยกระทง หาบอุจจาระกลับบ้าน ธนบัตร ปล่อยออกจากคุก ได้ใบสั่งจากตำรวจ คบคนพาล คนแฝดตัวติดกัน ดวงอาทิตย์ดับ เรือกำลังจม กินไก่ สวดมนต์ ยิงธนู ขอโทษ กระดาษข่อย พลักก้อนหิน กำแพง ป้อมปราการ เล่นเกมส์ จับกระต่าย ถูก แตน-ต่อ ต่อย ถ่ายอุจจาระ กำไล ช้อนทอง ใส่ต่างหู มือ กลืนเมฆ ลูกแก้ว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ต้นไม้ ถาด อ่าง เดินทางไปวัด หมากฝรั่ง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ฟันดาบ ลิง ตกใจ ปลวก ซ่อนหา บวชชี ต้นไม้เขียวชอุ่ม ช่วยคน บุคคลที่มีชื่อเสียง เดินตากแดด ถูกตีหู อาบน้ำในมหาสมุทร ผ้าขาว ดัดผม สายสนตะพาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตู้อาหาร ครู สัปทน ทับทิม ฮูก (นกฮูก) กลางคืน ขวด พ่อตาย นรก แขนถูกตัด ข้าวติดคอ เต้าหู้ หลงป่า ตะขาบ ธุลี พระจันทร์ วอ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตนเองทำความผิด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ โบดำผูกเสาบ้าน ขวัญ สุกรตายเอง ฟักแฟง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM