ทำนายฝัน 'เต่าทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เต่าทอง ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต่าทอง'

ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวดแก้ว จับปลาตะเพียน ฝั่ง หัวเราะ นุ่งผ้าสีม่วง ธุลี แม่มด ตำหนัก กงล้อ โทรศัพท์มือถือหาย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถานี กระแต นั่งจับเจ่า ประตูกำลังถูกไฟไหม ได้ยินเสียงกบ แมวสีขาว กระถางหลุดมือแตก อ้อย ย้ายบ้าน เส้นด้าย โบสีดำ กรวยจราจร ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ สุนัขเข้ามาเลีย ปล่อยนก หมากัด ล้มลงไปในหลุมลึก ช้อนเปื้อน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นกกาเหว่า ทะเลาะกับเพื่อน เห็นบ่อร้าง คดข้าวเย็นกิน เก็บเกี่ยวข้าวในนา ชายชรา ยิงกา ฆ่าเป็ด ขี่นางโค ตกลงไปในบ่อ แสตมป์ เลือกผัก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี อินทรี นอนบนฟูก บูชา ซื้อเต่า ประทัด หุ่นยนต์ แทงตัวเอง ของที่ระลึก แก้ว ขุดหาทรัพย์สมบัติ เสื้อครุย ถุงน้ำร้อน งู เด็กผู้ชาย ยกของหนัก นักประพันธ์ ถูกหวายรัด กระท่อม เห็นประตูปิด ไต่ลวด คนขาพิการ คนแฝดตัวติดกัน มารดา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) มวยผม ภรรยาสวมเสื้อแพร ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ขี่คอคน สร้าง กินสายบัว เครื่องครัว กลืนดวงอาทิตย์ บวชภิกสุนี เกลียดคนต่างชาติ ภรรยาเสียชีวิต คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ขอทาน โลกแตก เดินอยู่ในป่า ดาว เสื่อไม้ไผ่ ม้า ปากเจ็บ ตีเหล็ก จับก้อนกรวด ก้อนทราย ดอกมะลิ ผดุงครรภ์ ถูกตีหู บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น บวงสรวง ผู้ชายผมยาว ตะกร้าไม้ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฉิ่ง กงเต๊ก ลูกเห็บตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM