ทำนายฝัน 'เต่าทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เต่าทอง ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต่าทอง'

ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดด้วยเชือก ถูกฆ่า รองเท้า ตักทรายเข้าบ้าน นกแก้ว เดินละเมอ ถูกโยนลงทะเล แข่งวิ่ง พลักก้อนหิน จาระบี ตัดนิ้วมือตัวเอง ภรรยาสวมเสื้อแพร คนรักหรือคู่รัก ฆ่าหมัด สีฟ้า มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ได้ยินเสียงกลอง ไหว้พระ เม่น กำลังจะไปตาย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ถูกวิ่งราวทรัพย์ รากไม้ ประตูบ้าน ถาดดอกไม้ ได้กลิ่นของบูดเน่า บุญ ชาวประมง ล้างบ้าน หยก นั่งบนเตียง แสดงละคร แผ่นดินไหว ล็อกประตู ซ่อน ตัวเองเป็นโจร ข้อเท้าเจ็บ เกาะ หมากรุก ตุ้มหู นกแขกเต้า ดอกกุหลาบ ทอดทิ้งคนรัก กงเกวียน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เดินชนผนัง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เงินโบราณ ขัดแย้ง ช่างแกะสลัก โคเข้าบ้าน ถุงเงิน-ถุงทอง ราวตากผ้า ปากเจ็บ สาวไส้ บ้านเก่า รูปภาพของเครือญาติ ซ้อมรบ อาบน้ำฝน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง พระวรราชาทินัดดามาตุ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เว็จ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปลาทอง เสาตกน้ำมันในบ้าน ดวงแก้ว กงเต๊ก กินเนื้อมนุษย์ คอบิด สร้อยข้อมีชำรุด กินปลาหมึก ถลกหนัง นุ่งผ้าขาด อุจจาระ แห่กฐิน แทง แกะ รักสามีตัวเอง ความรักระหว่างคน 3 คน ใบลาน เด็ดพริกออกจากต้นพริก ม้า กระดาษข่อย เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก พายเรือกับคนอื่น จูบสัตว์เลี้ยง จูบ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ลำน้ำ เสี้ยนหนาม ตกปลากับคนรัก ไฝ เป็ดว่ายน้ำ ปริญญาบัตร ฝุ่นเข้าตา แลบลิ้น ผนังบ้าน หนังสือ ดื่มกาแฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM