ทำนายฝัน 'เต่าทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เต่าทอง ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต่าทอง'

ฝันเห็น หรือ ได้จับแมลงเต่าทอง ถ้าคิดจะซื้อของ หรือ ขยายธุรกิจก็ให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน ออกจากงาน บางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพกันทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกอินทรี จับผีเสื้อ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ขนนกสีขาว ภาพวาด พระพรหม แสง คนร้าย กระสุนปืน งมหาของ นุ่งผ้าขาว ฮูก (นกฮูก) นักบิน เจ้านาย ถูกกลั่นแกล้ง แมลงสาบ ปากเหม็น ให้รางวัล ม้าเตะ กองดิน บิลเลียด กระต่าย ฟันล่างหัก เต้าฮวย เขากวาง นัยน์ตา แมลงวัน เดินลุยกองไฟ สวดมนต์ กิ้งกือ โต้เถียง ตะเกียง ธุรกิจ ภาชนะแตกร้าว โจรปล้นบ้าน องคมนตรี เงาะป่า ได้สวมแว่นตาดำ ฆ้อง ฝ้าย ดึงเชือก กลอง แผ่นดินไหว แผนผัง กินกระต่าย ลังไม้ ขวาน ไต่ลวด แผ่นดิน พังพอน นอนบนที่นอน ขวดยา เครื่องบินตก ร้องตะโกน เก็บมุ้ง โบสถ์ อ่าง ตกงาน ฝันเห็นนํ้าวน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ตัวเลข กระต่ายวิ่ง เมฆสีเลือด ควาย รถไฟ กกลูก ต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ทางม้าลาย เจดีย์ทรุดโทรม ดอกไม้ พระจันทร์ เพื่อนตาย ฟ้อนรำ ถูกตัดมือ กินโรตี ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ปากกา กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น คนแคระ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ข่วน ถือกรรไกร น้ำพุขนาดใหญ่ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เห็นกองไม้กระดาน นอนโรงพยาบาล ย้อมผม โบว์ดำผูกคอ ผัดหน้า นอนกับนางงาม ที่ฝังศพ กล้วย ฏีกา กระเป๋าใส่เสื้อผ้า หางไก่ ฝาแฝด ลิง หญิงแต่งชุดสีแดง ฤดูฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM