ทำนายฝัน 'เต้นรำ'

ฝันเห็น ฝันว่า เต้นรำ ฝันว่าตนเองได้เต้นรำกับเพศตรงข้าม ทำนายว่าหากเป็นหญิง จะมีโชคลาภในเรื่องงาน แต่หากเป็นชาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เสีย ชื่อเสียงเพราะผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต้นรำ'

ฝันว่าตนเองได้เต้นรำกับเพศตรงข้าม ทำนายว่าหากเป็นหญิง จะมีโชคลาภในเรื่องงาน แต่หากเป็นชาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เสีย ชื่อเสียงเพราะผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฝด เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ชี นาค กุ้งทะเล มือตัวเอง ถ้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ซองจดหมาย กิ้งกือ ผึ้ง ความผิด หนอน บุตร สติ ดวงดาว กระบือ สวมชุดเจ้าสาว ไล่จับผีเสื้อ หมัดกัด เล่นเกมส์ คนแปลกหน้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ปล่อยปลาดุก ทำนาได้ผลผลิตดี ตกกล้า พร้า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เขี้ยวสัตว์ ซื้อปลาหมึก หนี้สิน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง จุฬามณี ตัวเองเป็นโจร ซักผ้า กษัตริย์ ตะไคร้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งวงช้างรัดตัว ตกลงมาจากอากาศ นั่งนับลูกประคำ ปล่อยเต่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เก็บของมีค่าได้ ทรัพย์สมบัติ ปล่อยออกจากคุก ต้นโพธิ์ มัคคุเทศก์ ดอกไม้ไฟ คนมีเขา เป็นคนปรุงอาหาร บวชภิกสุนี ถูกประณาม เครื่องดักนก กินเนื้อเป็ด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ แช่ง ปล่อยนก กระดาษข่อย ฟาก คบไฟ หน้าอก ลม ขาด้วน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศัตรู ลูกแก้ว พระพุทธเจ้า แตร ก้ามปู คนร้าย บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม หัวนก ใต้ถุน ตู้เย็น คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขนนกสีขาว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ธง กระโปรงใหม่ นกเขา โดนแทง สมอเรือ กระจก ขวดเหล้า กระหายน้ำ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) คบคนพาล ผิวหนัง ดาวอับแสง โล่ ตกหน้าผา ถูกจับ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ยินเสียงกระซิบ ฝังศพ ปลาหลีฮื้อ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถูกทรมาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM