ทำนายฝัน 'เต้นรำ'

ฝันเห็น ฝันว่า เต้นรำ ฝันว่าตนเองได้เต้นรำกับเพศตรงข้าม ทำนายว่าหากเป็นหญิง จะมีโชคลาภในเรื่องงาน แต่หากเป็นชาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เสีย ชื่อเสียงเพราะผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต้นรำ'

ฝันว่าตนเองได้เต้นรำกับเพศตรงข้าม ทำนายว่าหากเป็นหญิง จะมีโชคลาภในเรื่องงาน แต่หากเป็นชาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เสีย ชื่อเสียงเพราะผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยกาแฟ เห็นเหรียญสตางค์ ลายแทง เพื่อนอยู่ห่างไกล ศรีนครินทราบรมราชชนนี พ่อหม้าย หน่อไม้ อากาศทึบมืดมัว พังพอน สงฆ์ ทิวเขา เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เฉาก๊วย รดน้ำต้นไม้ พระเจ้า เป็นประจำเดือน ปีก ไฟฟ้า ดมกลิ่นดอกไม้ กินพริก ปัสสาวะรดกำาแพง แพรพรรณ ทองคำก้อน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ล้างเท้าตัวเอง มีคนสวมแหวนให้ เก็บดอกบัว คนตาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง หลุม ถูกปล้น ปล้นสะดม ตัดเล็บ เห็นกระดุม ต่อ อ้อย แมวสีสวาท ช้างไล่กวด ผึ้ง กกลูก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ขนมปังกรอบ ใช้ผ้าคลุมหัว ปล่อยนกกระเรียน ไหล่ กระสอบข้าวสาร ไซเรน หัวไก่ เบี้ย ขนนกสีขาว เลี่ยมฟันทอง สมุด แกะเปลือกหอยรับประทาน ผ้าแพร เอทีเอ็ม เปลี่ยนเสื้อผ้า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กินยา กระรอก ลวดหนาม ถูกฆ่า อิฐ ตรอมใจ จูบคนรัก ก้ามปู หมีกัด ฟาง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เทียนไข เมฆหมอก ปราสาทเล็กๆ กระซิบ มโหรี สุนัขเข้ามาเลีย โฆษณา ฝาแฝด ล้ม แล้ว ลุกขึ้น พนัน นั่งรถ บ่อน้ำพุแห้งขอด ไส้ไหลจากท้อง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปั่นด้าย ถูกต่อต่อย ขุดถ่านหิน มวย กุ้ง ตัดผม เล่าเรื่องตลก สามง่ามสำหรับแทงปลา เสื้อเปื้อนเลือด สังกะสี งูเหลือม กฐิน การสร้างโบสถ์ กินผัก หนามตำ ทำตัวเองบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM