ทำนายฝัน 'เต้าฮวย'

ฝันเห็น ฝันว่า เต้าฮวย ฝันเห็น หรือ ได้กิน เต้าฮวย สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด อาจมีโชคมีลาภโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายให้คนอื่นฟัง คนทำธุรกิจมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต้าฮวย'

ฝันเห็น หรือ ได้กิน เต้าฮวย สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด อาจมีโชคมีลาภโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายให้คนอื่นฟัง คนทำธุรกิจมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยารักษาโรค บัตรเชิญ ได้เป็นเจ้าบ่าว ตับไต แฝด ศิลา เดินกะโผลกกะเผลก เพื่อนที่ตายไปแล้ว เดินเล่นบนหาดทราย กางร่ม ริมฝีปาก ฮา ถวาย แมวสีขาว ทหารเข้าบ้าน ถูกหนูกัด ซ่อมแซมรั้วบ้าน ขี่วัว หิมะตกถูกตัว ซื้อเต่า ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฝี ญาณ คิ้วตัวเองดกดำ เมฆสีขาว ซื้อกระโปรง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ล่าสัตว์ ตกงาน เมาเหล้า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น หญิงแต่งชุดสีขาว ลายแทง กระดาษเช็ดมือ ยกของหนัก บุคคล เดินทางไปทิศตะวันออก กุ้งทะเล คนแคระ ดวงอาทิตย์มืดมัว เดินบริเวณวัด เรือโยง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา คนตกน้ำกำลังจะจม น้ำฝน สายสนตะพาย เหรียญ ทั่ง นกกำลังจิกกัน กีฬา มารดา รถพยาบาล ลูกแก้ว ทำแท้ง ความผิด กรวยกรอกน้ำมัน แป้ง ไม้เท้า ไฟฟ้า ตลับแป้งทาหน้า แมลงปอ ปล่อยปลาดุก ตั๊กแตน เจ้าที่ มาลัย ครก เสื้อครุย เพื่อน ฆ้อง พังประตู เกวียน พังพอน หินก้อนใหญ่ ฝังศพ ภิกษุ ดอกมะลิ บ้า พวงมาลัย เล่นเกมส์ แล่นเรือผ่านเกาะ อาบน้ำ พัชรกิติยาภา ตาบอด ขี่วัว แล้ว ตกวัว มีดเหน็บที่เอว สร้าง กรงสัตว์ เนื้อหนัง ตกช้าง ท้องเดิน มิตรสหาย พายุ สวรรค์ ตู้เหล็กใส่เอกสาร มีคนสวมแหวนให้ เห็นประตูปิด คนรักนอกใจ ญาติตาย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM