ทำนายฝัน 'เต้าฮวย'

ฝันเห็น ฝันว่า เต้าฮวย ฝันเห็น หรือ ได้กิน เต้าฮวย สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด อาจมีโชคมีลาภโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายให้คนอื่นฟัง คนทำธุรกิจมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เต้าฮวย'

ฝันเห็น หรือ ได้กิน เต้าฮวย สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด อาจมีโชคมีลาภโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายให้คนอื่นฟัง คนทำธุรกิจมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ชายตบผู้หญิง ขี่โคเข้าเมือง จอก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ญาติ ถูกด่าทอ ขี่ช้าง ใช้ผ้าคลุมหัว ไล่จับผีเสื้อ โบสีดำ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฝนครึ้ม ถ่อเรือ เกาหัว งู ธงสามเหลี่ยม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ได้ยินเสียงดนตรีไทย ก้ามกุ้ง ได้กลิ่นของบูดเน่า หมาคาบหม้อ ลาภ ฮอกกี้ แขนหัก ปากกา ทะเลาะกับเพื่อน รังดุม นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เนื้อหนัง แผ่นดินแยกออกจากกัน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เต้าหู้ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง อู่เรือ นำอุจจาระกลับบ้าน นักประพันธ์ บรรพบุรุษ ถูกมัดด้วยเชือก เครื่องแบบทหาร ฆาตกร ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ตับไต ฉลาด นักบุญ ควาย คนในบ้านทุบตีกัน กระเป๋าเดินทาง เดินทางไกล กะปิ เชื้อเชิญ กกกอด เรือน ฮาเร็ม ตู้เหล็กใส่เอกสาร บันได กระดุมหาย ตีเหล็ก พระเจ้าแผ่นดิน แข่งม้า เลือดออกทางช่องคลอด เด็กผู้ชายสู้กัน กัดลิ้นตัวเองขาด นั่งเรือ กินอาหาร ขโมยอาหาร กินหมูกะทะ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ถูกแทง ฟักแฟง ตัวเองมีปีก ปราศจากอํานาจ แกะ ทำแว่นตาแตก ซ่อนหา เกาะ โบดำผูกคอตนเอง ลูกไก่ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เก็บเงินได้ รั้ว กระบอกไม้ไผ่ เห็นเหรียญสตางค์ กินน้ำผึ้ง กอดอก ปัสสาวะ ถูกหวายรัด ดาวอับแสง ชายชรา โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กระดูกแตก ขนนกสีดำ กระถางสามขา สระผม ท่องเที่ยวต่างประเทศ พระธาตุ คิดถึง ตกปลากับญาติ บวชพระ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM