ทำนายฝัน 'เถาวัลย์'

ฝันเห็น ฝันว่า เถาวัลย์ ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เถาวัลย์'

ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

การทำผิดพลาด ตกต้นไม้ งมหอย จับกระต่าย เทียนไข จับปลา ถูกโจรชิงทรัพย์ โรคร้าย ประกาศนียบัตร นรก ฆ่าหมี ซักผ้าขี้ริ้ว ธนบัตร สมอเรือ ถูกฉ้อโกง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ปิดผนึกซองจดหมาย พูดคุยกับโจร ฝาด สุนัขคาบหม้อ บังสูรย์ กระเป๋าเดินทาง กรวยจราจร ตัวเองแก่ ได้ยินเสียงกบ เชือก ของหวาน ซองจดหมายสีชมพู เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ลูกข่าง เกลือ ปาก ลับ เงื่อน นกกำลังจิกกัน แคร่ คนเกี่ยวข้าว แข่งวิ่ง นอนบนพื้นน้ำ มีปากเสียงภายในครอบครัว ความร่าเริง ยื้อแย่ง ป้อมปราการ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น มือตัวเอง ถูกข่มขืน บิน (ตกลง) ต้นกัลปพฤกษ์ ย้อมผม ข้าวสาร เห็นไม้กระดาน จำนอง ขวานหัก มีดตกน้ำ ตำหนัก ถูกกรรโชกทรัพย์ ครก ฟันบนตนเองหัก ฟันโยก แฟนนอกใจ ตกใจจนสะดุ้ง โพธิ์ จุดเทียน พระสงฆ์ จุฬามณี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ฝี เงาะป่า ยอดโดม ปลอบโยน เห็นบ่อร้าง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน แตกร้าว ลากเกวียน ฟุตบอล กินเต้าหู้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก พวงมาลัย หอก ได้รับเงินบริจาค ปราสาทเก่าแก่ เกาะ ผ้าเช็ดตัว ตัวเงินตัวทอง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ลิ้นแข็ง ดอกไม้ บ่อน้ำ รอยเท้าของตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น แพรพรรณ ปัสสาวะรดกำาแพง กำไล ปอด ขันตักน้ำ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน อุ้มลูกสุนัข คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM