ทำนายฝัน 'เถาวัลย์'

ฝันเห็น ฝันว่า เถาวัลย์ ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เถาวัลย์'

ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แกะเปลือกหอยรับประทาน ฟันบนหัก ตีงู เดินอยู่ในป่าช้า แมลง ถูกสวมกุญแจมือ ทอดผ้าป่า เงื่อน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ อาบน้ำฝน เผาขยะ ขวดยา นั่งเล่น คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ขุดดิน เงาะ บ้านใหม่ ฝน ภาชนะแตกร้าว ทะเลาะกับเพื่อน เดินหลงไปในป่าละเมาะ แม่ชี อิฐ ถูกพายุพัดพาไปไกล กงล้อ ถูกหวายรัด เชือดคอสุกร นาค น้ำพุสวยงาม นกเขา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป พูดคุยกับเจ้านาย สาดน้ำ ซุกซ่อนของมีค่า ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กำแพงเมือง ดวงอาทิตย์ตก เครื่องขยายเสียง พูดโทรศัพท์มือถือ ชฎา บัญชี ปลอบโยน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกฟันคอขาด สุนัขคาบหม้อ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระสุนปืน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ติดคุก จิ้งเหลน กระถางสามขา ทำนาได้ผลผลิตดี แหวนหาย กระเทย ถูกประณาม เห็นคนอื่นถูกประณาม ดื่มน้ำ ฟัน ทุ่งนา กุ้งทะเล กระเป๋าใส่เสื้อผ้า โบสีดำ ฆ่าเต่า เสี่ยงเซียมซี ขาเป๋ ไก่ ปีนเขา หนี้สิน สวมเสื้อขาด ขนมอร่อย อรุณ มะนาว ตีผึ้ง กัลยาณิวัฒนา ได้รับเงินบริจาค ธงบนเรือ สมุด คนถูกฉีดยา บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ขโมย กรอบรูป สุริยคราส บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ป่าช้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ธนาคาร กระแสน้ำ คนอื่นทำพลาด ม้าสีขาว ธารน้ำตก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา งง ย่างเนื้อ พระจันทร์เดือนหงาย แสงนีออน ดวงอาทิตย์ดับ เอทีเอ็ม แต่งงานก่อนกำหนด ทันตแพทย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น