ทำนายฝัน 'เถาวัลย์'

ฝันเห็น ฝันว่า เถาวัลย์ ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เถาวัลย์'

ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทำนายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงทำนาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ อดอยาก พระสงฆ์ ตัวเองมีผมหงอก ตกปลา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน น้ำล้นเขื่อน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ อ่าง หมูตาย เถาวัลย์ แฝด ทุ่งโล่ง ธรรมจักร กินโรตี เครื่องเรือน พัชรกิติยาภา แม่หม้าย นอนในเรือ หีบศพ เห็นถนนที่ขรุขระ ขี่กระบือ สมอเรือ จูบเด็กเล็ก ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ตกต้นไม้ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ โต๊ะ นอนบนกองฟาง ถังน้ำ กุ้งมังกร เพื่อนที่จากไปไกล ช่างแกะสลัก เลือกตั้ง สถานีขนส่ง บาดเจ็บ นุ่งโจงกระเบน ตะขาบ ทารกดูดนมคุณ สัตว์เลี้ยง ขี่ควาย แชมพู ของเน่าเสีย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กินหอยนางรม ตกกระ ไถนา โจร แมลงปอ แร้งเกาะหลังคาบ้าน รัฐประหาร จิ้งเหลน ช่วย สบู่ คนตายมาหา ครอบครัว เป็นไข้ งมของในแม่น้ำ เขื่อนแตก ดิน ตะเกียง เข็มแทง แห่กฐิน ด่า พระอาทิตย์ ครก น้ำแข็ง กระแต กบ กะเหรี่ยงคอยาว ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ อุจจาระ บิดามารดา ดื่มสุรา ขนมชั้น ท่าเทียบเรือ หักธนู หนอน แพทย์ สุริยคราส กระบอกสูบลม นุ่งผ้าขาด ธงบนบ้าน ท่อน้ำ หมาก กรวยกรอกน้ำ ขนมชั้นหลากสี กรวยกรอกน้ำมัน เดินอยู่กลางทุ่งนา ขี้เถ้า จอก เดินเล่นบนหาดทราย ถวายกุฏิ ชอล์ก กล้วยแขก เด็กเกิดใหม่ เครื่องร่อน ดอกมะลิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM