ทำนายฝัน 'เถียงกับคน'

ฝันเห็น ฝันว่า เถียงกับคน ฝันว่า เถียงกับคนทั่วไป คุณกำลังมีศัตรูกำลังจ้องทำลายคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เถียงกับคน'

ฝันว่า เถียงกับคนทั่วไป คุณกำลังมีศัตรูกำลังจ้องทำลายคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้วยเน่า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ แก้ผ้า ดารา จานแตก ทัพพี ปลูกบ้านต้นไม้ ชกคนที่จมูก ดูละคร คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นอกใจแฟน ได้ยินเสียงดนตรีไทย นกอินทรี สมโภช กระเทย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นุ่งชุดหลากหลายสีสัน หลงทาง จุฬามณี นางเงือก หาบขี้กลับบ้าน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม เสื่อไม้ไผ่ สายสร้อย กงจักร เด็ก ยอดตึกสูงทรงกลม ขี่กระบือ ขับรถยนต์ หัวล้าน เดินทางไปมหาสมุทร ยอดโดม ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน พระจันทร์เดือนหงาย นอนบนพื้นน้ำ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก แพทย์ ห่วงเหล็ก ธรรมจักร เปลี่ยนมุ้งใหม่ กินพริก กินเนื้อเป็ด ส่องกระจก พนัน กินดิน โอลิมปิก ปากเปื่อย เดินเล่นในสวนสวย ตกกองไฟ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง โทษ ห่านฟ้า แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ยิ้ม ท่าเทียบเรือ บันไดเลื่อน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ห่าน กระซิบกับเพื่อน สวมเสื้อสีเหลือง ตลับแป้งทาหน้า ตกบ่ออุจจาระ ปล้น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ใส่ต่างหู ตีงู ไก่ชน จับลูกเสือ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นกอยู่ในรัง ภรรยา สุกรตายเอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่ม เมาสุรา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ห่มผ้า แขก โถส้วม กัลยาณิวัฒนา กินลิ้น เงินหาย ไฟไหม้ป่า กินเนื้อมะพร้าว ถูกคู่รักกักตัว ร้องเพลง ตะไกร ตาลปัตร เป็นใบ้ หูแหว่ง เห็นกล้วย ศัตรู ทำน้ำหก เพื่อนตาย อีกา ต้นโพธิ์ จูบคนที่อายุมากกว่า พานเงิน ผดุงครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM