ทำนายฝัน 'เถ้าแก่'

ฝันเห็น ฝันว่า เถ้าแก่ ฝันว่าเป็นเฒ่าแก่ หรือ เถ้าแก่ (ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอ และการหมั้น) คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อน ต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานคนมีคู่อย่าคิดจะมีคนอื่นอีก เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายตามมา คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หรือในต่างแดน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เถ้าแก่'

ฝันว่าเป็นเฒ่าแก่ หรือ เถ้าแก่ (ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอ และการหมั้น) คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อน ต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานคนมีคู่อย่าคิดจะมีคนอื่นอีก เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายตามมา คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หรือในต่างแดน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปิดเผยความลับกับเพื่อน เล่าเรื่องตลก นั่งบนแคร่หาม ขับรถยนต์ ฟันบนตนเองหัก ทาก ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขี่เสือ ไข่มุก ฮองเฮา (ราชินี) ถนน ขี่โคอศุภราช ทำขวัญ กรรไกร รุ้งกินน้ำ ปัสสาวะ ตัวเองถูกธรณีสูบ พลอยหลากสีสัน ทางม้าลาย แป้ง รัศมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วิ่งออกกำลังกาย ผิวหนัง บุคคลที่เป็นคนร้าย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ต่อสู้กับเด็ก หงส์ ตู้ไปรษณีย์ สุนัข ลูกประคำ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บอลลูนตก ธารน้ำ เขื่อนแตก วงกบ เจ็บปวดตามร่างกาย ลูกๆ ทำความผิด หางไก่ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กอดภรรยา เชิงเทียน จับปิ้ง ผัดหน้า ได้เป็นเจ้าบ่าว สาดน้ำ ฮูก (นกฮูก) ถูกขัง อักษรย่อ เดินตากแดด ทำน้ำหก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นรก ตกบ่ออุจจาระ ช่วย นกกระจิบ กระจาบ ซองจดหมาย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตีงู ดำน้ำ บั้งไฟ คนตายมาหา สังข์ เมฆกลางแดด นก เดินอยู่กลางทุ่งนา ขนนกสีดำ พระเจ้า ดาวตกจากท้องฟ้า ปอกเปลือกไข่ แมลงสาบ ฝา นาข้าวรกร้าง จอมปลวกกลางถนน นอนบนกองฟาง ศิลา เป็นแผลที่คอ ทะเลาะ กระปุก ปีนข้ามกำแพง พัชรกิติยาภา เจ็บปวด อาคันตุกะ เห็นคนโดนแทง มัคคุเทศก์ มโหรี อาเจียนเป็นหนอง กระบี่ กินอาหารเจ ประกายไฟ ขึ้นต้นไม้ ฝ่าเท้า เครื่องบินบังคับ เผาขยะ มีเขาบนหัว รดน้ำต้นไม้ สุกรกลายเป็นคน ชู้รัก กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น