ทำนายฝัน 'เทวดา'

ฝันเห็น ฝันว่า เทวดา ฝันเห็นเทวดา นางฟ้าบนสวรรค์ ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ครอบครัว จะมีความสุข การค้าเจริญ หรือจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน สูงขึ้น สิ่งที่คิดไว้จะสมปรารถนา มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เทวดา'

ฝันเห็นเทวดา นางฟ้าบนสวรรค์ ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ครอบครัว จะมีความสุข การค้าเจริญ หรือจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน สูงขึ้น สิ่งที่คิดไว้จะสมปรารถนา มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขาวงกต ชะลอม เล่าเรื่องตลก ขโมยขึ้นบ้าน ฆ่าหมี ข่าวดีจากลูก เครื่องศาสตราวุธ เล่นน้ำสงกรานต์ ม่านกั้นกำบังสายตา วงกต ดวงอาทิตย์ตก รดน้ำ เป็ดว่ายน้ำ ฤาษี ได้ฟังเรื่องตลก นุ่งผ้าสีชมพู เสื้อขนสัตว์ คนอื่นทำพลาด นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เหี้ย ถูกยิงด้วยธนู งา พาน กินเนื้อมะพร้าว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ลักขโมย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ถือดอกบัวในมือ ป่าไผ่ พระสถูป ถูกกรรโชกทรัพย์ กินกล้วย สาก กังหัน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ขนมชั้น โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เรือกำลังจม ล้างภาชนะเครื่องใช้ งูใหญ่ จับหนอน โต๊ะ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ใต้ถุน เหาะ นั่งเล่น ซุบซิบนินทา นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ตัวเองเป็นนักโทษ กัดคน หญิงเปลือยกาย ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกทำโทษ ได้ลาภ ฝาเรือน ลิ้นแข็ง เป็นบ้า กระโดดจากหน้าต่าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ หนี้สิน ฉากกั้น อรุณ งมปู ทะเล นั่งนับลูกประคำ ดับไฟ ต้นไม้เขียวชอุ่ม เครื่องจักรไม่ทำงาน ตกทุกข์ได้ยาก ตกหลังม้า ได้ยินเสียงกลอง งมหาของ นกเกาะหลังงู ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ขนกา กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฟันหลุด โถส้วม ความมืด ขัน กระแต ให้รางวัล ไกด์ แว่นตาเลนส์ใส ไก่ เดินหลงไปในป่าละเมาะ จีวร อาเจียน สุนัขหอน บริโภคเนื่อสุกร นองเลือด ขี้เกียจ บ้านตัวเองสวยงาม กุมารทอง ธารน้ำ ขอทาน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กิ่งก่าวิ่งไปมา เห็นคนเดินละเมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น