ทำนายฝัน 'เทศน์'

ฝันเห็น ฝันว่า เทศน์ ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เทศน์'

ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าห่ม แคร่หาม เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ล้างภาชนะเครื่องใช้ นอนกลางวัน ไฟไหม้ป่า ฝนหยุดตก ฝุ่นเข้าตา มือ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ยิ้ม ตักน้ำ ไถนา ชายชู้ จูบคนรัก รากไม้ ชนะ ถูกโยนลงทะเล ฝ่าเท้า นั่งบนเตียง นาฬิกาปลุก ตะโพน ถือลูกแก้ว ขนมเข่ง ถนน ประแจ มีดเหน็บที่เอว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง แผ่นดินไหว คนหามวอผ่านหน้า สถานีขนส่ง รถบรรทุกศพ ระเบิด ห่านฟ้า มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ แมว มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก หีบศพ ขี่โคเข้าเมือง ถูกมัดมือมัดเท้า เช็ค ( Cheque ) ฆ่าตัวตาย นาเกลือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ย้อมผม กล้วยแขก ระบำ กุ้งยักษ์ กลืนเมฆ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กระจก ถูกฉุด ได้ตีกลอง ปลิง ผึ้งบินรอบรังของมัน ฟักทอง ดาดฟ้า เด็กทารก แข่งวิ่ง กลางคืน บ้านไฟไหม้ น้ำล้นเขื่อน จุดเทียนชัย ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โฉนดที่ดิน คิดถึง ตบมือ ถูกไล่ออกจากงาน พลักก้อนหิน ตะกร้อ ฆ่าผีเสื้อ กรน ต้นไม้เขียวชอุ่ม สนามหญ้า ทำนบ ยกโทษให้ใครบางคน สายสนตะพาย ฟังเทศน์ฟังธรรม เลือดออกทางทวาร กระซิบกับเพื่อน ฆ่าศัตรู หนอนไต่ตามร่างกาย เดินทางไปวัด แขก ผู้หญิงโพกผ้า เงาะป่า ดูซีรี่ย์ สามง่ามสำหรับแทงปลา คบไฟ ทางม้าลาย กวาง เดินขึ้นที่สูง เพื่อน โสมสวลี ปอด ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กินเนื้อมะพร้าว ธารน้ำ ภรรยาทิ้ง พระวิหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM