ทำนายฝัน 'เทศน์'

ฝันเห็น ฝันว่า เทศน์ ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เทศน์'

ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสียสติ สลัก ชงชาถวายเจ้าที่ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ธงบนเรือ ตะกวดขึ้นบ้าน บวชชี หน้าไม้ พริก ทอดแห กัลยาณิวัฒนา ภิกษุณี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว มดกัด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ส้มตำ ฟันล่างหัก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ปัดกวาดฝุ่น กินเนื้อมนุษย์ เลือกผัก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า แมงมุม ถูกตำหนิ ชุดว่ายน้ำ จุดไฟแล้วดับ ถูกฟันคอขาด เดินชนผนัง ล้างหน้าตัวเอง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ลำธาร โค่นต้นไม้แก่ ต้นไม้เขียวชอุ่ม เห็นกระดุม ฮัจญ์ บิลเลียด หนาม ขอโทษ ไฟนรก ช่อดอกไม้ ถือดอกบัวในมือ โฆษณา ซ้อมรบ มีผู้นำม้ามาให้ เถ้าแก่ ถูกสุนัขเห่า พระแก้วมรกต บุญ เช็คเด้ง กระบอก ไก่ออกไข่ ทอง พระปรางค์ เป็นไข้ อาจารย์ เปรต กุ้งแห้ง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถูกยิงด้วยธนู ธงชัย ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ได้สวมแว่นตาดำ สะอึก แว่นตาเลนส์ใส กะเหรี่ยงคอยาว เครื่องบินตก จับปิ้ง น้ำฝน บ้านพัง ลูกข่าง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ถูกฆ่า ฉัน ( กิน ) ปราสาทเก่าแก่ ความลับ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว หนอน กระจกหลากสี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย มีหางงอก ทะเลทราย ตัวเองกลายเป็นนก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ถูกลูกปลุกให้ตื่น พนมมือ ภาพวาด ปลาหมึกหลายตัว ฉางข้าว พายเรือตามลำพัง แม่ ธนูหัก ภรรยานอกใจ ตกปลากับคนรัก คำสัญญา โรคร้าย ชามแตก ไฟ ร้องไห้ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บ้านคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM