ทำนายฝัน 'เทศน์'

ฝันเห็น ฝันว่า เทศน์ ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เทศน์'

ฝันเห็นพระเทศน์หรือได้นั่งฟังพระเทศน์ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โอเอซิส ถูกเสือกัด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ พ่อหม้าย เดือน เป็นคนปรุงอาหาร บรรจุของลงหีบ แก้ผ้า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต อยู่ในถ้ำ ไก่ออกไข่ ลอยกระทง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว พระจันทร์ ถูกตัดขา ปากเหม็น ว่ายน้ำข้ามฝั่ง หญิงแต่งชุดสีดำ โกนขนหน้าแข้ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ถูกตี ได้ยินเสียงปืน คบไฟ วงกบ ผมถูกตัดให้สั้น กกลูก ข้าวเปลือก ม้าเตะ คลื่นน้ำ รางรถไฟ นกยูงรำแพน ขอโทษ งวงช้างรัดตัว ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ค้าขายต่างเมือง ขโมยอาหาร ร้านค้า บันไดเลื่อน เที่ยวชมงานรื่นเริง นกยูง ตาบอด นางเงือก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถังน้ำ หลุม ย้อมผม ประกาศข่าวการเกิด ไม้พลอง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กงเกวียน ยางรถ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ขอบฟ้า ทะเบียนบ้าน ขวาน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ดื่มน้ำมะพร้าว สีฟ้า ทำขวดแตก นองเลือด จระเข้ อากาศบริสุทธิ์ ฆาตกรรม ความผิด งมหาของ ขี่หมู ฟักแฟง พายเรือ ดวงอาทิตย์ดับ กล่าวหา พญาอินทรี นุ่งชุดขาว อาเจียนเป็นหนอง มดกัด กินอุจจาระ นอกใจแฟน ขื่อคา เนกไท วิดน้ำ เก็บองุ่นรับประทาน เที่ยวบ่อนการพนัน หญิงชรา ล้างหวี เมฆสีดำ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ภรรยามีลูก กินเนื้อเป็ด แขนขาด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ผ้าเช็ดตัว มารดา เสื่อขาด หุงข้าว สังกะสี ฝันเห็นนํ้าวน ตั้งท้อง ร่วมงานทอดกฐิน ริมฝีปาก อดอยาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM