ทำนายฝัน 'เทียนชัย'

ฝันเห็น ฝันว่า เทียนชัย ฝันเห็นเทียนชัย คุณจะหมดเคราะห์ และ ได้ลาภตามมาในภายหลัง การตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ต้องใช้สติให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เทียนชัย'

ฝันเห็นเทียนชัย คุณจะหมดเคราะห์ และ ได้ลาภตามมาในภายหลัง การตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ต้องใช้สติให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลื่อยไม้กระดาน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ได้เป็นเจ้าสาว คนตายมาหา ทางม้าลาย นั่งนับลูกประคำ ได้เข้าร่วมในสงคราม จอมปลวกกลางถนน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ทอง บุพการี ตกกองไฟ ปีศาจที่มีเขาและหาง ระดู งูกัด การสร้างโบสถ์ สวมชุดเจ้าสาว นุ่งผ้าสีชมพู กำแพงเมือง มะนาว เขียนหนังสือ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ดับเทียน ปฏิกูล ปฏิทิน ถุงเงิน-ถุงทอง ขาหัก ถูกล็อตเตอรี่ เซิ้งบั้งไฟ ดนตรี แมงป่อง สวน ดวงตรา หนู กินขนม บ้านมีช่องโหว่ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เจ้านาย เห็นถนนที่ขรุขระ ท่าเทียบเรือ เข้าประตูไม่ได้ ตะกร้าพลาสติก ขวานหัก ฟาง ผลไม้ กกกอด ฟ้าที่สดใส ขี่สุกร สนามหญ้า ตู้เซฟ เด็กนอนบนเตียง เพลิง ห่าน ส้มตำ ร้องตะโกน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ นกนางแอ่น นักบวช กางร่ม ภรรยาตาย โง่ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ซองจดหมายสีชมพู เว็จ เปลหามคนเจ็บ ไมโครโฟน ระบำ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กระบอกไม้ไผ่ ผดุงครรภ์ ช้อนปลา ท่อนซุง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว สุกรตายเอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ธุรกิจ ผ้าไตรจีวร หญิงแต่งชุดสีเขียว แต่งงานก่อนกำหนด ขนมอร่อย ซักผ้า ปัสสาวะรดกำาแพง หน้า บุตร มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ธงสามเหลี่ยม เทียนไข เกวียน เสือ หมากัด โยงเรือ แขน เปลือย นกแร้ง หนี้สิน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) โรงแรม ช้องผม สายสะพาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น