ทำนายฝัน 'เทียนชัย'

ฝันเห็น ฝันว่า เทียนชัย ฝันเห็นเทียนชัย คุณจะหมดเคราะห์ และ ได้ลาภตามมาในภายหลัง การตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ต้องใช้สติให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เทียนชัย'

ฝันเห็นเทียนชัย คุณจะหมดเคราะห์ และ ได้ลาภตามมาในภายหลัง การตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ต้องใช้สติให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด รอยเท้าของตัวเอง ลอยคอ กอดผู้ชาย ศีรษะมีเหา ฟังเทศน์ฟังธรรม บวช หมู บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูกสวมกุญแจมือ กระแต เจ้าสาว งวง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปอก ถูกน้ำร้อนลวก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ตัดต้นไม้ ต้นไม้แห้ง ต่อ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ โครงกระดูก ตรอมใจ จานชาม เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ สวมแหวน ตัดผมใหม่ เปลหามคนเจ็บ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย พลับพลา กระดาษข่อย เสี้ยนตำเท้า มองดูเหว ตั๊กแตน ปล่อยสัตว์ ระบำ ทะเลที่เงียบสงบ ประกาศการแต่งงานของตนเอง เลี้ยงกระต่าย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ลำคานเสียงฉาบ กินเนื้อวัว ดมกลิ่นดอกไม้ ไหล่เจ็บ ตุ้มหู กินนก เศรษฐี งูเลื้อย ฝาแฝด ประตูบ้าน ความรังเกียจ ฤดูฝน นกแสก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ขนตา ทุ่งนา ได้ยินเสียงดนตรีไทย บังสูรย์ ตะกร้าหวาย ยืนบนลังไม้ ถุงน้ำร้อน ปาก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จมูก ฝาหม้อ หมาคาบหม้อ ใต้ถุน ถุงใส่เงิน ขนมอร่อย วิ่ง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ได้ยินเสียงกระซิบ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ บ้านพัง ธนู ลับมีด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ก้ามกุ้ง รถจักรยาน ทรมานคนอื่น คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ถ่ายขี้ บัวขาว จูบ แดด สุกรตายเอง ฆ่าหมัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เดินทางไปวัด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กระดาษสี ทารกดูดนมคุณ ฟันบนตนเองหัก กิ้งก่า ถูกสัตว์กัด เดินทางไปทิศตะวันออก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ปัสสาวะรดที่นอน หอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM