ทำนายฝัน 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า เที่ยวชมงานรื่นเริง ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าฝ้าย พระเจ้า พริก หนี้สิน ขับรถ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตะไคร้ กบ ไว้หนวดยาว ได้ใบสั่งจากตำรวจ ก่อกองทราย พังพอน ตกใจ พวงมาลัยดอกไม้สด ถุงน้ำร้อน ถล่ม ฝันว่าส่งพัสดุ สายนาฬิกาข้อมือขาด กุญแจหาย กังวล เดินชนผนัง กระโปรงเก่า ผูกปมเชือก แมวดำ ตบแต่ง งมของ เป็ดไก่ หญิงแต่งชุดสีแดง มิตรสหาย คลอดบุตร ทะเลทราย ข้าวเปลือก ท่องเที่ยวในสวน งูรัด ขี่กระบือ ถนน ไม้ไผ่ วาฬ เปรต พืชผัก มัคคุเทศก์ กระต่ายวิ่ง โสมสวลี ตกจากที่สูง แปรงฟัน จันทร์ทรงกลด เดินบริเวณวัด ฆ่าศัตรู ฝนตกระหว่างเดินทาง ปริญญาบัตร ทัพพี พระสถูป คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เซิ้ง สร้างบ้าน แข็งแรง สัปเหร่อ ป้อมปราการ เครื่องปั้นดินเผา นำพัดมาโบกตามร่างกาย นาเกลือ บิน (สูงขึ้น) ฟูก คนแก่ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ไก่กกไข่ งูเหลือม กลืนเมฆ ล้างหน้าตัวเอง ยิงกา บั้งไฟ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ดูหนัง ด้วง เปิดร้านค้าขายสินค้า ค้นหา ได้ยินสุนัขเห่า บุญ นกแขกเต้า ดวงแก้ว แมลงปีกแข็ง โน๊ตบุ๊ก ล็อกประตู โกนผม ตกกองไฟ หุ่นโชว์เสื้อ นกนางนวลโผบิน เห็นที่นารกร้าง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา สนามหญ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เมฆสีเลือด ภาษา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ใบมีดโกน ขวดเหล้า เดินช้าๆ สวดมนต์ เต้าหู้ ลิ้นแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM