ทำนายฝัน 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า เที่ยวชมงานรื่นเริง ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพ ฮก ลก ซิ่ว ริมฝีปาก ป่าช้า กระต่ายหลายตัววิ่ง เงินหาย งม เพศสัมพันธ์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก หมอดูดูลายมือ เจ้า ซักผ้าขี้ริ้ว บัตรเชิญ ปลาหมึกหลายตัว นอนอยู่บนแผ่นดิน ปอก มีโชคลาภ ตกลงไปในบ่อ ธูปเทียน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ จับขโมย ประตูบ้าน สตางค์ ถลกหนัง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ทรงกลด โครงกระดูก สติ ถูกด่าทอ เหยี่ยว เซียมซี คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ทำลายโซ่ตรวน พระแก้วมรกต หิ่งห้อย กบฎ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ทูต ฝน ดื่มนม เป่าขลุ่ย เสี้ยนหนาม สิริภาจุกาภรณ์ สัปทน คอกหมู ฟันล่างหัก เด็กกำลังดูดนม ทุ่งโล่ง กะละมัง ได้เข้าร่วมในสงคราม คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เป็ดว่ายน้ำ กระเป๋าเงิน กฐิน ม้า สู้กับเหยี่ยว คนตกน้ำกำลังจะจม เชี่ยนหมาก เด็กอุ้มปลา พวงมาลัยดอกไม้แห้ง หญิงเปลือยกาย ครุฑ หลงรักสามีคนอื่น ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ผู้คุมนักโทษ กอดอก เงินกู้ อาบน้ำในมหาสมุทร ไอศกรีม กวาด บ้านตัวเองสวยงาม หัวล้าน เพชรรัตนราชสุดา มุ้งหมอน ตกบ่อมีหนอน ตัวเองถูกประหาร ไม้พลอง ลอยคอ ฝนตกปอยๆ ดวงอาทิตย์ตก เห็นประตูเมือง กางเกง นั่งเรือ ฆ่าไก่ ดื่มน้ำฝน ช้างไล่กวด อยู่ในอาการเร่งรีบ ตัวเลข ญาติกำลังจะตาย เลื่อย ขายของ อาคันตุกะ ทอดแห กระทะ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฆ่าเป็ด กวางดำ เต้าหู้ เครื่องศาสตราวุธ ผลจันทร์ ( พืช )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM