ทำนายฝัน 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า เที่ยวชมงานรื่นเริง ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถาดดอกไม้ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น แช่ง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ท้องฟ้าสีแดง เอามีดฟันเท้าตัวเอง เปียก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผัก ถือลูกแก้ว ผู้หญิงชักมีด พ่อตาย คนแก่ ยกโทษให้ใครบางคน เถ้าแก่ ถลกหนัง โยคี กินดิน เข้าเฟสบุคไม่ได้ บรรพบุรุษ เกือก เณรหางนาค เครื่องจักรไม่ทำงาน ตกทะเล มารดา ปลาทองที่ตายแล้ว ตุ้มหู ผมถูกตัดให้สั้น ฐานพระพุทธรูป ค่ำคืน กวางดำ จับปลา หวีเสนียด รังนก ปลิงหลายตัว อาบน้ำในอ่าง หมาตาย ขุด กระจก ผ้าใบ นกแสก ร้านค้า คลอดลูก ดื่มนม ปลูกกล้วย นกขมิ้น ยกทรง ตกเลือด กุญแจหาย ศัตรู ซ้อมรบ มีดเหน็บที่เอว ฆ่าสุนัขบ้า สินบน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เดินลุยกองไฟ แฮนด์บอล เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน นกกำลังจิกกัน ไฟไหม้ต้นไม้ เดินละเมอ มาลี ทอดผ้าป่า อ่างน้ำ ปลิงดูดเลือด ประเทียบ กษัตริย์ พระบรมรูป เพื่อน คนรับใช้ นอนกลับหัว อินสตาแกรม ( instargram ) ข้าวเปลือก กังหัน กระจอก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ท้องเสีย ปลวก เดินช้าๆ ผ้าเช็ดตัว เปลือก สายสะพาย ตู้นิรภัย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ละทิ้งบ้าน ล่องแพ ร้องตะโกน กินอาหาร คอมพิวเตอร์ จิ้งเหลน ไว้ทุกข์ ปีศาจ เท้าเจ็บ ชายชรา ล้มละลาย ยอดโดม เณรหน้าไฟ บ้านตัวเองสวยงาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM