ทำนายฝัน 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า เที่ยวชมงานรื่นเริง ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เที่ยวชมงานรื่นเริง'

ฝันว่าเที่ยวชมงานรื่นเริง โชคร้ายจะมาถึงตัวคุณและคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เครื่องครัว ประตูที่ปิดตาย ได้ยินเสียงกบ จอบหรือเสียม เป็นแม่ยาย ขี้เถ้าในเตาไฟ ขวด นาก กำลังขับรถ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ไฟ ผลจันทร์ ( พืช ) หัวหมู ป่วยลงท้อง ดัดผม กระบือ ก่อสร้าง ความลับ เพชรพลอย เบ็ดตกปลา ปลอบโยน ฝุ่นเข้าตา กระซิบ คนในบ้านทุบตีกัน เหาะดั้นเมฆ หมาก ไฮไฟว์ ( hi5 ) ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ดูละคร ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ถูกคู่รักกักตัว กระโดดจากที่สูง ทหารยิงปืนใหญ่ นกขมิ้น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง แช่ง นอนเล่นกลางดิน ส้มตำ งมของในแม่น้ำ ยางรถ เบาะ ขาขาด หีบสมบัติ เลี่ยมฟันทอง นาข้าวรกร้าง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ จับปลาตะเพียน มู่ลี่ ดอกซ่อนกลิ่น ตัวเองถูกธรณีสูบ พนัน พระพิฆเณศ ฮิปโปโปเตมัส ความรักระหว่างคน 3 คน ฝา ร้องรำทำเพลง นอนบนพื้นน้ำ ไหล่เจ็บ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตัดหนวดตัวเอง กกไข่ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ถูกฉุด ดวงตรา ปล่อยนกกระเรียน พระพุทธเจ้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กินเนื้อหมู ขอโทษ อาคันตุกะ เสื้อกันฝน ธนบัตร ทราย ขี่เสือ หนามตำ กระจอก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ คนอื่นทำพลาด กระท่อมในป่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไฟไหม้ป่า หีบเปิดอยู่ หยก มีคนนำเงินมาให้ สุนัขคาบหม้อ เดินรอดราวผ้า สวมชุดเจ้าสาว เงา ตำรวจ ถูกตะปูตำเท้า หน้า มุ้งหมอน มหาสมุทรมีพายุ ล่องแพ ไอ กงจักร ฉลองพระบาท กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ล้างเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM