ทำนายฝัน 'เที่ยวบ่อนการพนัน'

ฝันเห็น ฝันว่า เที่ยวบ่อนการพนัน ช่วงนี้ระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ดี ระวังถูกหลอกลวง และไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้จะทำให้สูญเสียเงินโดยใช่เหตุ ควรนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือเด็กๆ ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เที่ยวบ่อนการพนัน'

ช่วงนี้ระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ดี ระวังถูกหลอกลวง และไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้จะทำให้สูญเสียเงินโดยใช่เหตุ ควรนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือเด็กๆ ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กบฎ สู้กับเสือ แล้วชนะ มองนํ้าตกกับคนรัก วันเกิด มะพร้าว ชกมวย ชักลาก ลุยโคลน จักรพรรดิ พายเรือ ฟ้าผ่า อ่าง งานพิธีต่างๆ ทำนาไม่ได้ผลดี ทรงกลด เถาวัลย์ ศัสตราวุธ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ทารกดูดนมคุณ บิณฑบาต ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ รั้ว เดินทางกลางทะเลทราย หญิงแต่งชุดสีขาว แบกผลไม้ คลอดบุตร เพื่อนอยู่ห่างไกล น้ำเต้า ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ย้ายบ้าน ปัสสาวะ ทับทิม วาฬ กัลปพฤกษ์ หมู สู้กับเหยี่ยว หนอน เพื่อนตาย แทง น้ำพุสวยงาม ผีตายโหง นอนในเรือ ผลักของหนัก เสื้อเปื้อนเลือด ของขวัญ ขวดน้ำ หญิงเปลือยกาย ได้ยินสุนัขเห่า หัวล้าน ไว้หนวดยาว เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ไต่เขา อ่างน้ำ กำไล พระสถูป มีคนสวมแหวนให้ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เพื่อนที่จากไปไกล ฆาตกรรม หายใจอึดอัด กระซิบ ถูกจี้ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ดอกไม้ โรคเรื้อน ยกทรง ทันตแพทย์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เดินไปบนเนินเขา เลี้ยงกระต่าย แหวนทอง กงจักร เป็นแผลที่คอ ปลาหลีฮื้อ คงกระพันชาตรี ฝา อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ไข่มุก พ่อตาย ธนาคาร เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ประกันตัว จุดไฟ ปราสาทเล็กๆ สร้าง เหงื่อ ลังไม้ หอยที่มีเนื้อเต็ม ลำน้ำ มู่ลี่ คนฆ่าสัตว์ จิ้งจก สะอึก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ตักน้ำ ตกใจจนสะดุ้ง ดื่มน้ำหวาน ทำบุญ กระติกน้ำร้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM