ทำนายฝัน 'เท้าขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า เท้าขาด ฝันเห็นเท้าตัวเองขาด หรือถูกมีดฟันที่เท้าจนขาด ทำนายว่าจะ มีเคราะห์ร้ายอย่างหนัก หรืออาจจะต้องเสียญาติพี่น้องในบ้าน ช่วงนี้ไม่มี โชคลาภ ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เท้าขาด'

ฝันเห็นเท้าตัวเองขาด หรือถูกมีดฟันที่เท้าจนขาด ทำนายว่าจะ มีเคราะห์ร้ายอย่างหนัก หรืออาจจะต้องเสียญาติพี่น้องในบ้าน ช่วงนี้ไม่มี โชคลาภ ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกหาย เครื่องบินบังคับ ตะกร้าไม้ หมาเลียขา ใบไม้ พัด กินข้าวบนใบบัว พระสังฆราช จรเข้ ตกปลา เกา คลอดลูก กระท่อมในป่า เครือญาติ ดวงอาทิตย์ทรงกลด สิริภาจุกาภรณ์ ชะลอม แบกหาม กำแพงเมือง เนกไท พลอยหลากสีสัน กิ่งก่าวิ่งไปมา ตำรวจตั้งด่าน ขี่สัตว์ โอเอซิส ดับเทียนชัย ผลักประตู ฝักดาบ ฆ่าผึ้ง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เจ้าเมือง จันทร์เพ็ญ แม่ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เข้ารับการผ่าตัด ตกน้ำ ตกทุกข์ได้ยาก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทีปังกรรัศมีโชติ ประตูบ้าน ตัวเองแก่ ขนมชั้นหลากสี พู่กัน สาหร่าย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เล่นตะกร้อ จุฬามณี สำลี ซักผ้า ทำร้าย คบคนพาล จับก้อนหิน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ตู้ไปรษณีย์ โต๊ะหมู่บูชา ทำนาได้ผลผลิตดี สวมเสื้อสีดำ ฝาด ประกันตัว เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ งู ประตูกำลังถูกไฟไหม มดหรือแมลง ถูกข่มขืน มือ ปลาหลีฮื้อ หญิงแต่งชุดสีขาว มหรสพ มโหรี ญาติ ผนังบ้าน ข้อเท้าแพลง คลอดลูกก่อนกำหนด ไม้ขีดไฟ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ธารน้ำตก ประตูที่ปิดตาย กินเฉาก๊วย ซื้อขาย ยอดตึกสูงทรงกลม ดื่ม ตัดหัว ตัวเองมีปีก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ที่นอน งานวัด กุลี หมูกลายเป็นคน ที่พึ่ง ดีใจ เล่นการพนัน บิณฑบาต ทำให้คนอื่นตื่น จรเข้กัด เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เดินบริเวณวัด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM