ทำนายฝัน 'เท้าด้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า เท้าด้วน ฝันเห็นตนเองเป็นคนพิการขาด้วน ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภจากการเสี่ยง และจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เท้าด้วน'

ฝันเห็นตนเองเป็นคนพิการขาด้วน ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภจากการเสี่ยง และจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธเจ้า ยางรถ บันไดสูง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก บ้านมีช่องโหว่ ทำกับข้าว รังผึ้ง ไปยังเมืองนรก เคารพ คำนับ ไลน์ ( LINE ) กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ มดเต็มบ้านเมือง กรอบรูป ฮา ซื้อผ้าขาว แขนขาด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ควาย ใต้ถุน เห็นรองเท้าเก่า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เชือดคอสุกร ทำนาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สาหร่าย เก็บดอกบัว โค่นต้นไม้แก่ บวช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายกุฏิ พรม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี นั่งนับลูกประคำ เป็นไข้ กอดภรรยา ระย้า หน้าต่างพัง คำสัญญา ไม้ไผ่ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ช้อนเงิน ทีปังกรรัศมีโชติ สิงโต สัตว์เลี้ยงตาย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผ้าใบ ผู้คุมนักโทษ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ซ้อมรบ บุตร หิ่งห้อย ทอดผ้าป่า ของที่ระลึก แชมพู ถูกลูกปลุกให้ตื่น ตัดนิ้วมือตัวเอง เห็นเหรียญสตางค์ ไล่จับผีเสื้อ ธรรมจักร กินเนื้อเป็ด ทะเลาะกับเพื่อน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ รังไก่ กระซิบ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ โฆษก ต้นไม้ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ลังไม้ ฟันบนหัก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ถูกกรรโชกทรัพย์ กล้วยเน่า แก้ผ้า ตกลงไปในบ่อ เปิดผนึกซองจดหมาย มีขาเดียว พนัน ชะนี เรือโยง ตำรวจตั้งด่าน สุรา ดาวร่วงลงมาจากฟ้า อาบน้ำ พัด ครก วงเวียน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ผ้าโพกหัว สวมเสื้อสีเหลือง โกรธ ตกกระ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม อสนีบาต คุก ตะราง ดื่มกาแฟ เก็บผลมะม่วง ถังขยะ ร่มกางอยู่ ศิลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM