ทำนายฝัน 'เท้าด้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า เท้าด้วน ฝันเห็นตนเองเป็นคนพิการขาด้วน ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภจากการเสี่ยง และจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เท้าด้วน'

ฝันเห็นตนเองเป็นคนพิการขาด้วน ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภจากการเสี่ยง และจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกแหว่ง นอนบนที่นอน พระนาคปรก จรเข้กัด เข้าประตูไม่ได้ ถาด มโหรี ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เครื่องแบบทหาร ฆ่าหมัด คนในบ้านทุบตีกัน เห็นเหรียญสตางค์ ผ้าขี้ริ้ว ช้าง เป็นไข้ เสือ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ธงชัย กรอบรูป กินผลมะม่วงเปรี้ยว องคมนตรี ยันต์ ตู้ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ตะปู เขากวาง คดีฟ้องร้องกัน งมของในแม่น้ำ เห็นรองเท้าเก่า กระแสน้ำ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทอดทิ้งลูกๆ ศีรษะมีเหา บ้านตัวเอง ฉิ่งฉาบ ไก่ฟ้า กัดลิ้นตัวเองขาด ชายหนุ่ม บาดเจ็บ เลือดออกทางช่องคลอด มหาสมุทรมีพายุ กรวยจราจร ต้องโทษ โล่ ตีงู ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เดินชนผนัง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน แท่น วงกบ ขวด มีขาเดียว บานไม่รู้โรย เดินช้าๆ โยคี ดื่มน้ำฝน ภรรยาออกจากบ้าน ขี่วัว เจ้าบ่าว เดินละเมอ ดับเทียน ตกปลา ข่มขืนคนอื่น แมลงปีกแข็ง ทาสี ฝนหยุดตก ฟ้าร้อง ดับไฟ ประกันตัว ตุ้มหูหาย ตั้งครรภ์ แร้งกินซากศพ จรวด โค่นต้นไม้แก่ ไว้ทุกข์ นอนบนพื้นน้ำ ซุบซิบนินทา อุ้มลูกสุนัข ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คนขาพิการ ฮอกกี้ ทูตชาวต่างชาติ ขอบคุณ ไม้ขีดไฟ เสื้อผ้า เสียสติ สถานีขนส่ง เงินหาย ต้นกัลปพฤกษ์ ฆ่าเต่า ของเล่น กลืนดวงอาทิตย์ จิ้งเหลน นั่งนับลูกประคำ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ของขวัญ ขี่ช้าง กินดิน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ได้เข้าร่วมในสงคราม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM