ทำนายฝัน 'เท้าเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า เท้าเจ็บ ฝันว่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาด ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี มีโชคลาภเล็กน้อย แต่เป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เท้าเจ็บ'

ฝันว่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาด ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี มีโชคลาภเล็กน้อย แต่เป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉมวก หญิงแปลกหน้า สนามกีฬา ตะขาบ พระพุทธบาท ข้อเท้าแพลง กินเลือด เชิงเทียน ถูกเฉือนเนื้อ ได้เงิน สัตว์เลี้ยงตาย กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) มู่ลี่ ได้ยินสุนัขเห่า เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นคนปรุงอาหาร เด็กทารก จองจำ เปลื้องผ้าตัวเอง งมของ สัปทน น้ำเต้า พังประตู มีขาเดียว พระวรราชาทินัดดามาตุ ครัว ผ้าใบ กินเนื้อหมู ถูกแทง นอนบนพื้นน้ำ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เดินอยู่ในป่า ถูกไล่ออกจากงาน ดวงอาทิตย์ขึ้น เมาสุรา รูปภาพของเครือญาติ โจร หนีจากถ้ำ กระแต บวชพระ ทารกแรกเกิด ค้าขายต่างเมือง ควันไฟ เด็กนอนบนเตียง เห็นเหรียญสตางค์ กอดรัด เป่าลูกโป่ง อมตะ เปื้อน ฆ่าศัตรู เดินบนฟ้า โดด ครู ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หัวเราะ อ่างล้างหน้า โกรธ ไล่จับผีเสื้อ นกคุ่ม ตาลปัตร ตัดผม ทอดทิ้งคนรัก ซี่โครงหัก กลอง ขึ้นต้นไม้ จับผีเสื้อ จิ้งเหลน อสนีบาต ปู แว่นตาเลนส์สีดำ กะปิ พระพิฆเณศ นั่งรถ กินรีหรือกินนร ได้ยินเสียงดนตรีไทย กล้วยแขก ฝาด ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขนตาร่วง จานแตก บนบาน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ กินหัวสุกร สวดมนต์ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หมากัด กินเนื้อวัว ตัวเองตายไปแล้ว กุฏิพระ รักภรรยาตัวเอง อีเมล ( Email ) ยักษ์ เครื่องแต่งกาย เซียมซี ยืนบนลังไม้ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เลื่อยไม้กระดาน รักใครบางคนมากๆ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM