ทำนายฝัน 'เนกไท'

ฝันเห็น ฝันว่า เนกไท ฝันว่าผูกเนกไทอย่างยากลำบาก คุณจะมีปากเสียงกับเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เนกไท'

ฝันว่าผูกเนกไทอย่างยากลำบาก คุณจะมีปากเสียงกับเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเลี้ยง กล้วยแฝด เรือน ประแจ น้ำตา บานไม่รู้โรย บวม นก ล้างเท้าตัวเอง ไอศกรีม กระบอกไม้ไผ่ จับขโมย พระ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า รถศพ ชะนี พระสงฆ์ บริโภคเนื่อสุกร งานบวชเณร เต้าหู้ ล่าสัตว์ ฮูก (นกฮูก) เขียด เปื้อน งูกินสัตว์ ถูกปีศาจไล่ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ตีงู สายสะพาย ความรัก ทอดแห ครีบปลา ตกใจ ไม้ไผ่ พญาอินทรี เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ปากกา สร้อยทอง เชิงเทียน ยุ้งข้าว คลอดบุตร คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หญิงเปลือยกาย ตกเหว นกขมิ้น ไฟไหม้ปราสาท ทะเลสาบ แท่น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ประโคม กระดาษทิชชู นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ พูดคุยกับเจ้านาย รถพยาบาล น้ำลาย เดินทางในป่ารก เด็กอุ้มปลา สัปทน ขนมปัง ซ่อนหา คงกระพันชาตรี ภรรยาเอาน้ำมาให้ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา นั่งเล่น ป่าเขา หญิงแต่งชุดสีฟ้า เก็บกวาดบ้าน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น บาดเจ็บ วงเวียน แขนหัก โทรศัพท์มือถือหาย บัตรเครดิต ขี่ราชสีห์ ดื่มน้ำมะพร้าว ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เรือจอด ล็อกประตู วิทยา กรวยกรอกน้ำ กินก้อนดิน ช้อนเงิน ผึ้งต่อย กา ฝนตกปอยๆ ข่าวดีจากลูก ราชสีห์ กะละมัง ถูกตะปูตำเท้า กระโปรงเก่า ซาวข้าว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สังข์ ฆาตกร ลายมือ คนแต่งชุดสีดำล้วน ชัยชนะ เดินขึ้นภูเขา กินโทสต์ ดำน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM