ทำนายฝัน 'เนกไท'

ฝันเห็น ฝันว่า เนกไท ฝันว่าผูกเนกไทอย่างยากลำบาก คุณจะมีปากเสียงกับเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เนกไท'

ฝันว่าผูกเนกไทอย่างยากลำบาก คุณจะมีปากเสียงกับเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น โซ่ตรวน กะละมัง หายใจอึดอัด ยิงปืน ฝา ผึ้งต่อย สวมแหวน ห้อง ปราสาทเก่าแก่ พนัน ถอด ทำนาได้ผลผลิตดี ส้มตำ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เป็นแผลที่คอ ขาด้วน ตะกร้าไม้ คัมภีร์ เจ้าบ่าว แกะสลักรูปปั้น เฉาก๊วย ถั่วงอก ปู เป่าขลุ่ย คนรักนอกใจ ทหารยิงปืนใหญ่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เปรต แป้ง เดินอยู่ในความมืด นางฟ้า ประหาร ทำร้าย กระต่าย ฆาตกรรม งูเขียว อักษรย่อ ป่า นอน ทุ่งนา หลงทาง ความลับ ฮา ดื่มนม ญาติ แห่กฐิน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า นุ่งผ้าสีชมพู พระราชวัง คุก ตะราง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ หงส์ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ไปยังเมืองนรก เดินตากแดด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา สวดมนต์ มวยผม เห็นกล้วย ปากเปื่อย คลอดลูกก่อนกำหนด กางมุ้ง นั่งรถหรู เครื่องดักนก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไส้เดือน อสนีบาต ตกบ่อมีหนอน เพื่อน ตัดต้นไม้ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ปืน ทาเล็บ จอก ขนกา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สีบรอนซ์ รั้ว ตัดผมสั้น พระพรหม ปัสสาวะ รดน้ำ ประทัด เสาเรือน นักร้อง เพื่อนอยู่ห่างไกล เงาะ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ซ่อมแซมรั้วบ้าน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จูบคนรัก ภาชนะแตกร้าว น้ำล้นเขื่อน ชาวประมง รักตัวเอง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด พิมพ์ ชู้รัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM