ทำนายฝัน 'เนื้อหนัง'

ฝันเห็น ฝันว่า เนื้อหนัง ฝันว่าตนเองถูกเชือดเนื้อหนัง ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะ มีโอกาสได้รับโชคอย่างไม่คาดฝัน แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เนื้อหนัง'

ฝันว่าตนเองถูกเชือดเนื้อหนัง ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะ มีโอกาสได้รับโชคอย่างไม่คาดฝัน แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาบน้ำในมหาสมุทร มาเฟีย คนตายในบ้าน หมาคาบหม้อ กัดลิ้น สวมเสื้อสีดำ ฆ่ากระต่าย มดรุมเป็นกลุ่มๆ ยารักษาโรค ผ่าท้อง ฮา มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา อุ้มเด็กทารก ชะลอม ปล่อยสัตว์ ละลาย ขุด ล่าสัตว์ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ธนูหัก เงินปากผี บิณฑบาต ถอด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เงินหาย กลด แม่ ฝันเห็นนํ้าวน พี่น้อง เงาตัวเองในกระจก ถล่ม นาฬิกาปลุก ตัดต้นไม้ กลางคืน กองกระดูก เงี่ยง กุญแจหาย เมฆกลางแดด เลื่อยไม้กระดาน ทดน้ำ แม่ชี เดินทาง ยันต์ หมัดกัด แกะสลักรูปปั้น ตะไกร ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ อทิตยาทรกิติคุณ จีวร ท้องเดิน ตีเหล็ก กระหายน้ำ เครื่องลายคราม กังหัน มหาสมุทรมีพายุ กระต๊อบ ดอกซ่อนกลิ่น ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ตกกองไฟ จับสุกร เทียนไข เดือน บวชชี กินผลมะม่วงเปรี้ยว กระท่อม เคารพ คำนับ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถุงน้ำร้อน กำแพง ยกของ จุดเทียน สามีนํ้าตาตก ปฏิเสธหมายเรียกประชุม หลงทาง ทอดทิ้งภริยา หิ้วกระเป๋า นกต่อสู้กัน ฤกษ์ไม่ดี พายเรือ งาช้างวางคู่กัน มีด กรวยจราจร บ้านเก่า กระแต กระถาง ยา ทุ่งนา กินเนื้อเป็ด ต้นโพธิ์ กระจอก กินรีหรือกินนร กาน้ำ เหงื่อ สายสร้อย โฆษก เต่า ขมิ้น กรวยกรอกน้ำ หิมะตกถูกตัว ของที่ระลึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น