ทำนายฝัน 'เบี้ย'

ฝันเห็น ฝันว่า เบี้ย ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เบี้ย'

ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับเงิน กระซิบกับเพื่อน นายกรัฐมนตรี นอนกับสาวสวย รักสามีตัวเอง เงาะป่า พืชผัก ตำรา เป็นแม่ยาย มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ งมของในแม่น้ำ วอ รูปภาพของเครือญาติ สังกะสี ฮาเร็ม หม้าย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ตกบ่อลึก กระดานดำว่างเปล่า สลัก ถั่ว ทอดผ้าป่า ยกทรง ได้เข้าร่วมในสงคราม ธงบนบ้าน กิ้งก่า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง แตร พัด แกะเปลือกหอยรับประทาน กระเป๋า ท้องเดิน ดราฟต์ คลื่นน้ำ ยกของหนัก กังวล รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก อ่างน้ำ วงกต ชงชาถวายเจ้าที่ หมูกลายเป็นคน กษัตริย์เสด็จมาหา ชุดว่ายน้ำ นอนบนฟูก พรม เท้าเจ็บ บัว ได้รับต่างหู รังผึ้ง ลากรถบรรทุก ปล่อยออกจากคุก อนุสาวรีย์ หิ่งห้อย ทราย ประกาศข่าวดี ได้รับรางวัล นุ่งผ้าขาด กระป๋องนม เต่า กางร่ม ยิ้ม ให้รางวัล จักจั่น ทำนาไม่ได้ผลดี มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ถุงมือ ตะเกียงที่จุดแล้ว ไม้ขีดไฟ ฌาปนกิจ ธนบัตร ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถุงเท้า นำพัดมาโบกตามร่างกาย สัมผัสกรวดทราย แมวออกลูก ผู้หญิงชักมีด ประตูบ้านคนอื่น ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หน้าอก แม่นํ้า ได้รับเงินบริจาค นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง แช่ง มโหรี ปล่อยสัตว์ ขวด ป่าเขา โกรธ ขาด้วน นั่งราชรถ เดินเรือ ได้สวมแว่นตาดำ นั่งบนเตียง มะลิ โคลน สุนัข เจ้าสาว อาเจียน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านมีช่องโหว่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM