ทำนายฝัน 'เบี้ย'

ฝันเห็น ฝันว่า เบี้ย ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เบี้ย'

ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไต่ลวด คำสัญญา บาดแผล เข้าประตูไม่ได้ อีเมล ( Email ) ทาก พรม ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ทูตชาวต่างชาติ ไหว้เจ้า ถังน้ำ เดินทางไปวัด ระดู เล่นไพ่ ลากเกวียน นางพยาบาล ถูกตำหนิ ตกทุกข์ได้ยาก ป้อมปราการ เงาะ งู ยา ประดิษฐ์ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คนตกนรก นอนกับนางงาม ผ้าห่มหนาๆ แก้ม ร้านค้า กินนก รังนก ตะเกียงที่จุดแล้ว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สู้กับเหยี่ยว แช่ง เตียง ภาวนา ขี่หมู เสื้อขนสัตว์ ตกจากดาดฟ้า ถาดอาหาร งานแต่งงาน นั่งบนแคร่หาม กงเกวียน เรือแล่น ทดน้ำ เห็นตัวเองในกระจก ชกต่อย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) วัวควาย อาจารย์ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ท้องฟ้าสดใส ถลกหนัง ถูกมัดมือมัดเท้า สติ เก็บผลมะม่วง ภรรยาออกจากบ้าน วิ่งจนเหนื่อยหอบ งานโกนจุก โบดำผูกเสาบ้าน ลูกเต๋า ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สวมเสื้อสีเขียว เมฆหมอก จองหอง โล่รางวัล อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) นั่งอยู่ในกองขี้ ลำคลอง ถูกฉุด เดินเล่นในสวนสวย รถยนต์ อยากตาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ลา ( สัตว์ ) เงี่ยง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ยุ้งข้าว เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก อิฐ ฝังศพคนที่รู้จัก เครื่องครัว ดื่ม ของเล่น ที่นอน บ้านพัง โกรธ ดวงอาทิตย์ตก นกเค้าแมวหรือนกฮูก อินสตาแกรม ( instargram ) ถอดเสื้อ เที่ยวชมงานรื่นเริง กลองโบราณ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เห็นกองไม้กระดาน ม่าน ฉี่รดที่นอน พญาอินทรี บิลเลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM