ทำนายฝัน 'เบี้ย'

ฝันเห็น ฝันว่า เบี้ย ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เบี้ย'

ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกำนัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ป้อมปราการ กินไก่ น้ำพุขนาดใหญ่ พลับพลา งอบ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ดื่มน้ำชา กินผลมะม่วงเปรี้ยว กระจกหลากสี กำแพงเมืองจีน สุกร ปลูก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เฆี่ยนตีผู้อื่น เป็นแม่ยาย ได้ยินเสียงกบ เครื่องบินบังคับ แมว องค์พระ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฆ่ากระต่าย ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เรือจอด กินผลไม้แฝด นกยูง กระท่อมริมทะเล ฝักดาบ จอกใส่เหล้า จรวด กฐิน งง มีโชคลาภ เหยียบอุจจาระ กัดลิ้นตัวเองขาด สวมเสื้อขาด ดูซีรี่ย์ กรอบรูป ซี่โครงหัก ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ มโหรี นางพยาบาล แมลงสาบ ขนม ทาแป้ง คนกำลังจะตาย หมากัด ฆ่าหมี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ปราศจากอํานาจ ขอโทษผู้อื่น โกศ ซ่อง เฒ่าหัวงู กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผ้าสีขาว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เด็กผู้ชาย ธารน้ำตก นองเลือด ยกของหนัก ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น หญิงชรา ถูก แตน-ต่อ ต่อย กระสอบข้าวสาร เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฤกษ์ดี ตามทวงหนี้ ค้อน ตุ๊กแก หมา คิดถึง ติดเกาะ ปลาหมึก ช่างปั้น ตัวเองถูกธรณีสูบ ก้ามปู เดินตากแดด เดินเป็นวงกลม ฉ้อโกง กลด งม ศาลเจ้า หนอนไต่ตามร่างกาย อาจารย์ กินอาหาร อินทรี ลูกเต๋า จับนก ธงบนบ้าน ฝนตกหนัก โกนหนวด เผาขยะ กุ้งมังกร คลอดลูก สัปเหร่อ แผ่นดินไหว มุ้งขาด นักสืบ มองนํ้าตกตามลำพัง การสร้างโบสถ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM