ทำนายฝัน 'เบ็ดตกปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า เบ็ดตกปลา ฝันเห็นเบ็ดตกปลาหรือจับคันเบ็ด ทำนายว่าจะมีโชคลาภที่มา จากแดนไกล จะมีญาติพี่น้องมาหา และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เบ็ดตกปลา'

ฝันเห็นเบ็ดตกปลาหรือจับคันเบ็ด ทำนายว่าจะมีโชคลาภที่มา จากแดนไกล จะมีญาติพี่น้องมาหา และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชะลอม ขายตู้ ขายโต๊ะ แผ่นดิน ทาก บานไม่รู้โรย ตะกวด เงี่ยง ถอด ครกสาก ต่างหู ดื่มน้ำจากแก้ว สบู่ ถูกตัดมือ ช่างเงินทอง โยงเรือ ปลิงหลายตัว ทำโรตี มีผู้นำม้ามาให้ บ้านมีช่องโหว่ บอลลูนตก รถไฟฟ้า ลายนิ้วมือ ตัวเองเป็นนักโทษ มีโชคลาภ ล้างเท้า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ว่าว ตนเองทำความผิด เกือก เหาะ แหวน นุ่งผ้าสีม่วง น้ำท่วม แก้ผ้า ม่านกั้นกำบังสายตา สละราชสมบัติ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เดินไปตามท้องถนน เสือตาย ถูกฉุด ธุรกิจ ปอกเปลือกผลไม้ ของโบราณ ดูละคร กาน้ำ เล่นน้ำฝน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ หญิงแปลกหน้า เป็นโจทก์ในศาล ไหว้พระ จุดไฟแล้วดับ ครู ถ่านไฟ กงล้อ ตุ้มหู ได้เป็นเจ้าสาว ผู้หญิงโพกผ้า ศีล ถนน ไถนา ม้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ห่านฟ้า หม้อ หิมะตกถูกตัว เสื้อกันฝน ผ้าพันแผล ร่มกางอยู่ สินบน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ปู ทิวเขา เห็นกล้วย ตกบ่อมีหนอน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ขนนกสีดำ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ชนกระบือ ถูกทำโทษ เจ้าสาว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) วอ ชามแตก ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถ่อเรือ เมาสุรา หลงรักสามีคนอื่น ราหู น้ำผึ้ง ฐานพระพุทธรูป แก้บน งูใหญ่ แผ่นดินไหว อดทน งูจงอางไล่ ล่องแพ หมี พูดคุยกับโจร พระโพธิสัตว์ หูเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น