ทำนายฝัน 'เปรต'

ฝันเห็น ฝันว่า เปรต ฝันเห็นเปรตรูปต่าง ๆ มาหลอกหลอนในฝัน คุณจะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปรต'

ฝันเห็นเปรตรูปต่าง ๆ มาหลอกหลอนในฝัน คุณจะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำกาแฟหก กินโทสต์ จอมปลวก ล่องแพ เดินไปบนเนินเขา ตู้รับจดหมาย ตาชั่ง กลางคืน รับประทานเครื่องเทศ นุ่งชุดขาว จุดไฟแล้วดับ ภูเขาไฟ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น นั่งรถไฟ สัปทน จับปลาช่อน งวง เห็นประตูปิด โทรศัพท์มือถือหาย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย หอก เข้าไปในโรงพยาบาล กงล้อ เดินอยู่ในสุสาน ร่วมงานทอดกฐิน ทำแท้ง ภาชนะแตกร้าว เชือกรัดคอ หนอน หีบปิดอยู่ กระสือ คบไฟ เม่น ใช้ยาเสพติด ตะขาบกัด แร้งกินซากศพ ปีนป่ายภูเขา พระพรหม ใส่บาตร นิล ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ญาณ เสี่ยงเซียมซี นกแขกเต้า เสือกัดตัวเอง นกกระเรียน ให้มีดแก่คนอื่น จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ของหวาน ทะเลาะกับภรรยา ป่า กระต่ายขูดมะพร้าว ฟองสบู่ ช่างเงินทอง นอนเล่นกลางหาดทราย บิณฑบาต ชกมวย เงื่อน บรรจุของลงหีบ ไฮโล จาน มีฤทธิ์ นั่งนับลูกประคำ พานเงิน ไฟ ดับเทียนชัย ธุรกิจ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ฮา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ปัสสาวะรดที่นอน แขก เฒ่าแก่ เพชรนิลจินดา ตกจากเครื่องบิน ไฟไหม้ป่า ได้ยินเสียงกบ ปล่อยนก สติ ทะเลทราย งานโกนจุก ปล่อยสัตว์ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กอไผ่ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ค่ำมืด แป้งผัดหน้า เด็กนอนบนเตียง ดาว ประตูบ้านคนอื่น ตักบาตร เดินบริเวณวัด มีหางงอก มาลี รบกวน โรงพยาบาล แทงตัวเอง ทำตัวเองบาดเจ็บ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ โสมสวลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM