ทำนายฝัน 'เปลหามคนเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า เปลหามคนเจ็บ ฝันเห็นเปลหามคนเจ็บ คุณจะมีเรื่องขัดแย้งในประเด็นปัญหาสำคัญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปลหามคนเจ็บ'

ฝันเห็นเปลหามคนเจ็บ คุณจะมีเรื่องขัดแย้งในประเด็นปัญหาสำคัญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พังพอน ถูกแทง มหรสพ ให้มีดแก่คนอื่น ทำขวัญ เม่น ซ้อมรบ คนรักนอกใจ ตู้ พระสงฆ์ ข้าวในนา ใช้ผ้าโพกศีรษะ เณรหน้าไฟ ธงบนเรือ กล่าวคำอำลาญาติ คนขาพิการ ขายไม้กระดาน ฟันบนหัก ปฏิกูล ปลูกพริก ทีปังกรรัศมีโชติ โคลน แมงป่อง กำลังจะไปตาย อดทน ฆ่าใครบางคน เมฆหมอก โลงศพ ฝังทั้งเป็น ต่อสู้กับปีศาจ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ดู pornhub มือตัวเอง ลำธาร จับเงิน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เกือก ธนูหลายดอก ทับทิม ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ขนมเข่ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ธรณีสูบ เงินปากผี กัดลิ้น เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขวดแก้ว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ของที่ระลึก หัวเราะ กระบอกสูบลม ติดเกาะ แท่น ชี ขาหัก บัตรเครดิต ไฟไหม้ปราสาท ตกทุกข์ได้ยาก ความผิด นั่งอยู่ในกองอุจจาระ มดกัด ปล้น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า กระเป๋าใส่เสื้อผ้า สิงโต เปลื้องผ้าตัวเอง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เทศน์ สร้อยทอง โบสีดำ ขี่เสือ ช่างเงินทอง ธนบัตร บุคคลที่มีชื่อเสียง ประตูที่ปิดตาย แมลงภู่ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ธารน้ำตก นกแก้ว แมว ซอ พระจันทร์ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เหงื่อ คนบ้า ตรอกซอกซอย กระต่ายหลายตัววิ่ง เงื่อน กลด ภาชนะ งานวัด โล่รางวัล เวที ถูกตีหู มีหางงอก ธูปเทียน ถวายข้าวพระ ผมร่วง เดินอยู่ในป่าช้า เงาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM