ทำนายฝัน 'เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฝันว่าเปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ คุณจะเจอปัญหาหนักอกรอคุณอยู่เบื้องหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่'

ฝันว่าเปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ คุณจะเจอปัญหาหนักอกรอคุณอยู่เบื้องหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง งานศพ ดื่มสุรา ถ่อเรือ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ แร้ง เดินอยู่ในป่า เงิน หญิงชู้ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เงินหาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ชกมวย ญาติกำลังจะตาย ไลน์ ( LINE ) ความมืด กิ๊บติดผม เปลี่ยนมุ้งใหม่ มีฤทธิ์ ใบมีดโกน ผ้าห่มหนาๆ เรือจอด พาน ฝนตกปอยๆ แหวน เหงื่อ ซื้อปลาหมึก เกาทัณฑ์ หม้อ คบบัณฑิต ขี่หมู ขี่วัว แล้ว ตกวัว ศีรษะมีเหา ความร่าเริง น้ำแข็ง พระพุทธบาท เอทีเอ็ม ยกของ มะนาว พวงมาลัยดอกไม้สด โพธิ์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แมวสีสวาท พระธาตุ ปล่อยสัตว์ สุกร ซ้อมรบ ตู้ ปลูกบ้าน บัว กล้องถ่ายรูป รางรถไฟ ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกยิงด้วยธนู ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หญิงแต่งชุดสีเขียว จุดไฟแล้วดับ พลอยหลากสีสัน เตียง ตกลงไปในบ่อ นกร้อง เห็นปีศาจกินคน ตะปู จมูกขาด ดับไฟ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขนตาร่วง แขน เล่นน้ำสงกรานต์ บิดามารดา แผล บาดแผล ขัดแย้ง ถลกหนังสัตว์ ชายชู้ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กัดลิ้น ฟันล่างหัก อมตะ หมัดกัด แห่กฐิน แตงโม จับสายสิญจน์ ออร์แกน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ สาหร่าย ล้างหวี บันไดเลื่อน ตักน้ำ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ขุดดิน ตำรา บ่อน้ำ นอนบนที่นอน อาบน้ำในมหาสมุทร กลองโบราณ ถูกพายุพัดพาไปไกล เจ็บปวด ได้ยินเสียงดนตรีไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น