ทำนายฝัน 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เปิดผนึกซองจดหมาย ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ขึ้นบันได ขึ้นเขา น้ำพริก ปอกเปลือกผลไม้ ก้ามกุ้ง ฮวงซุ้ย จาน จมน้ำ โล่รางวัล จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กิ้งก่า งานบวชเณร ถ่ายขี้ ทะเลที่เงียบสงบ พวงมาลา ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ วัวควาย อทิตยาทรกิติคุณ ถูกฆ่า ประหาร คุก ตะราง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ตัวเองเป็นโจร ตัวเลข บริโภค ตักน้ำราดตนเอง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน บูชา เลื่อยไม้กระดาน เขี้ยวสัตว์ ทอดสมอ คนแคระ กินเฉาก๊วย มู่ลี่ เจ้าที่ ขนมชั้นหลากสี มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน โอลิมปิก เสาเรือน เข็มแทง ช้อนทอง แก้วแตก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง จูบ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เห็นปีศาจกินคน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย โขลงช้าง งานโกนจุก ดัดผม นอนในมุ้ง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ คอกหมู ถุงมือ ซาวข้าว เล่นการพนัน พี่น้องทุบตีกัน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กองดิน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส พวงมาลัยดอกไม้แห้ง อีกา นักบุญ ผ้าห่ม ทำกับข้าว ล้างเท้า ขนตา นุ่งโจงกระเบน ปลิงหลายตัว สวมใส่ชุดว่ายน้ำ นั่งบนเสื่อ จับเงิน นํ้าพุขนาดใหญ่ ต้นไม้ ตกปลา มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ศพ ช่อดอกไม้ เดินชนผนัง ข้อมือหัก เปิดเผยความลับกับเพื่อน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หมากฝรั่ง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม รดน้ำต้นไม้ ลา ( สัตว์ ) รังผึ้ง ทำตัวเองบาดเจ็บ นางพยาบาล ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ดึงเชือก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กระดาษสีขาว ยกของหนัก ค่ำคืน กงเต๊ก ถูกโกง กองทัพ กกลูก ฝา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM