ทำนายฝัน 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เปิดผนึกซองจดหมาย ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กาบินเข้ามาในบ้าน นอนกับนางงาม ช้อนทอง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ประหาร เจว็ด สัปทน เดินสะดุดหกล้ม สกปรก กินเนื้อวัว ดึงเชือก นกกระเรียน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ฮองเฮา (ราชินี) เต้าฮวย บิลเลียด แส้ ผ้าโพกหัว ฝ้าย งานบวชเณร เปลี่ยนมุ้งใหม่ ถูกตีหู แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เกิดสงคราม นอนกลางวัน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กรรมกร ประกาศข่าวการเกิด ดับเทียนชัย ลำธาร พ่อหม้าย เกาะ ไก่กกไข่ มือ ฉิ่ง ทอผ้า มีด กบฎ ขี่กระบือ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ถูกจับ ธารน้ำ ปี่ รอยเท้าของตัวเอง พระพุทธเจ้า เพื่อนที่ตายไปแล้ว ทำน้ำหก กระสุนปืน เขื่อนแตก ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย นก รถเข็นศพ ม้าสีดำ นอนอยู่บนแผ่นดิน ธนูหลายดอก หมากัด ดำน้ำ บ้านตัวเอง พี่น้องทุบตีกัน สวมรองเท้าใหม่ ยานพาหนะ ฉิ่งฉาบ นกกระจอก ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กวาด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น มีความปรารถนา ผ้าม่าน ถวายข้าวพระ บิน (สูงขึ้น) สบู่ หวีไม้ การผ่าตัด ภรรยามีครรภ์ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ภาพยนตร์ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เกาหัว ตลับแป้งทาหน้า ทรัพย์สมบัติ ฝุ่น จับหนอน หม้อข้าว ให้ความกรุณา สายรุ้ง โบว์ดำผูกเสาบ้าน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบำ งูเหลือม บวชภิกสุนี พระจันทร์เดือนหงาย กำแพงเมืองจีน จับปลาช่อน ออร์แกน นุ่งผ้าสีแดง ทรมานคนอื่น ซ่อมแซมรั้วบ้าน บรรจุของลงหีบ รูปภาพของเครือญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM