ทำนายฝัน 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เปิดผนึกซองจดหมาย ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปิดผนึกซองจดหมาย'

ฝันว่าเปิดผนึกซองจดหมาย ให้ระวังเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาออกจากบ้าน กอดผู้หญิง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ งานศพ ตัดหัว ไทร จักรเย็บผ้า ตะขาบ บัตรเครดิต แก้ว ศัตรู ฉลาม นอนเล่นกลางหาดทราย มู่ลี่ ก้างปลาติดคอ ตัวเองถูกธรณีสูบ เดินเล่นในสวนสวย กอดผู้ชาย ญาติทำความผิด สิริภาจุกาภรณ์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา เรือกำลังจม ถูกพายุพัดพาไปไกล รีดนมโค ไอศกรีม กินข้าว ชักว่าว กินพริก พระพิฆเณศ เขากวาง ตาหลายคู่ หีบศพ นอนในมุ้ง เกือก สุรา พระวิหาร ดอกซ่อนกลิ่น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เปลหามคนเจ็บ ผจญภัย เห็นรองเท้าเก่า กวนอิม นอนบนกองฟาง เจ้าเมือง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ตกจากที่สูง ขาเป๋ ชะนี ญาติเสียชีวิต ธนบัตร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตับไต พริก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เครื่องแต่งกาย มาเฟีย กินหอยนางรม ดำน้ำ ขี่โคเข้าเมือง โยงเรือ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน งานโกนจุก หิ้วกระเป๋า เห็นประตูปิด บอลลูนตก ตู้เหล็กใส่เอกสาร ตบแต่ง ตกน้ำ กอไผ่ ป่วย ยิงนก เงิน ต่อ เรือ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฮูก (นกฮูก) ฟันบนหัก กฐิน คดข้าวเย็นกิน เสื้อขนสัตว์ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ผัดหน้า ขี่ควาย บ่อน้ำพุแห้งขอด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง รถเข็นศพ ฟืน กุ้งยักษ์ ลุยไฟ กัดคน วิชา ตะกวด โดนดึงผม ขี้เกียจ เชื้อเชิญ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตนเองทำความผิด กระโดด เสื้อเปื้อนเลือด มือตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM