ทำนายฝัน 'เปิดเผยความลับกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฝันว่าเปิดเผยความลับกับเพื่อน ความรักของคุณจะมีอุปสรรค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปิดเผยความลับกับเพื่อน'

ฝันว่าเปิดเผยความลับกับเพื่อน ความรักของคุณจะมีอุปสรรค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแบบทหาร นกร้อง คบไฟ ชฎา เสือ ของโบราณ สละราชสมบัติ ท่อนซุง กกลูก บ่อน้ำใหญ่ ขี่สัตว์ ปะชุน ถูกเฉือนเนื้อ ชู้รัก กระท่อมร้าง ไม้กางเขน ถอดเสื้อ ทราย ใบไม้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ออร์แกน ปลาหลีฮื้อ เก็บเกี่ยวข้าวในนา เทวดา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ถูกสุนัขเห่า ลากฉุด ภรรยาทิ้ง เครื่องปั้นดินเผา ถูกวิ่งราวทรัพย์ กอดผู้หญิง ถ้วยรางวัล หูเจ็บ ฟองสบู่ กินดิน งวงช้างรัดตัว เสียจริต บวช ได้เงิน เมาเหล้า แกะสลักรูปปั้น นอนกรน วอ ใบลาน นักแสดง ต้นกัลปพฤกษ์ แว่นตาเลนส์สีดำ คนกำลังจะตาย สุนัข ลุยไฟ ซื้อขาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เข็มแทง ลูกกระพรวน เดินลุยกองไฟ กระจกหลากสี มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ นกแก้ว กระเป๋าเงิน ฝังศพคนที่รู้จัก กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง หวีงา เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ทำลายโซ่ตรวน โทรศัพท์มือถือหาย ฉลาม ประกาศนียบัตร ญาณ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กินยา พระพรหม ไอ ชงชาถวายเจ้าที่ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กินก้อนดิน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า บ้านร้าง ริมฝีปาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ คัมภีร์ ประกันตัว แมวสีขาว ตกกล้า หลุมอสรพิษ ฟักแฟง เดินชนผนัง รบกวน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ผจญภัย หุ่น ตั้งครรภ์ กินโดนัท บดเมล็ดกาแฟ เปลือก ผ้าฝ้าย กินเนื้อเป็ด ภาชนะ กลางคืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM