ทำนายฝัน 'เปิดเผยความลับกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฝันว่าเปิดเผยความลับกับเพื่อน ความรักของคุณจะมีอุปสรรค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปิดเผยความลับกับเพื่อน'

ฝันว่าเปิดเผยความลับกับเพื่อน ความรักของคุณจะมีอุปสรรค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธงสามเหลี่ยม ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสวียน ปลวก กล่องดนตรี ตัวเองเป็นกรรมกร ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กุ้ง มุดรั้วลวดหนาม ประตูกำลังถูกไฟไหม ถอนฟัน รางรถไฟ ไปยังเมืองนรก ฆ่าหมัด สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้รางวัล น้ำตา เกา ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม จับสุกร แฟนนอกใจ ตกกล้า ปลูกบ้านต้นไม้ ไหว้พระราหู เก็บเกี่ยวข้าวในนา ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น มวยผม ดับเทียน ขนสัตว์ คนตกน้ำกำลังจะจม ตู้หนังสือ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ได้เป็นเจ้าสาว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ขี่เสือ โรงพยาบาล หาบขี้กลับบ้าน ดูหนัง บวช แก้ผ้า ซอ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เรือโยง คลอดลูก เล่นเกมส์ ถูกล็อตเตอรี่ ฆ่าเสือ ป้อมปราการ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตำหนัก ตัวเองแก่ เห็นคนเปิดประตู ตุ๊กแก พัชรกิติยาภา แก้บน ปี่ ศิลา แสงบนท้องฟ้า สูบ เข้าประตูไม่ได้ กระสุนปืน งูกินสัตว์ บุคคล ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ประตูบ้าน ก้อนหิน บัตรเครดิต นอนกรน ฉิ่งฉาบ ซักผ้าขี้ริ้ว จาระบี อ่างน้ำ กอดผู้ชาย เก็บผลมะม่วง ผ้าม่าน ดอกซ่อนกลิ่น ควันไฟ ธารน้ำ อ่าง ตะเกียงที่จุดแล้ว ไฟ ตัวเองมีชื่อเสียง โจร เดินอยู่ในป่า บิลเลียด เสื้อผ้า บูชา ลูกเห็บตก ถูกไล่ออกจากงาน ได้เงิน เห็นถนนที่ขรุขระ อนุสาวรีย์ นั่งบนลังไม้ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ยางรถ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทาขมิ้น ซองจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM