ทำนายฝัน 'เปียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เปียก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปียก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกระต่าย องค์กฐิน โกนหนวด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง นักสืบ หม้อ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เฆี่ยนตีผู้อื่น เครื่องเรือน นอนโรงพยาบาล ฟ้าร้อง กระเป๋าเงิน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ กินเลี้ยง ประดาน้ำ หน้า ตัวเองตายไปแล้ว มีคนเกลียด ใบมีดโกน กินเนื้อไก่ กำแพงเมืองจีน เครื่องขยายเสียง เห็นคนอื่นถูกประณาม อาบน้ำในอ่าง ชกมวย รังผึ้ง คอบิด กินหัวสุกร ธรรมจักร กินขนม ตะกร้าหวาย เห็นคนโดนแทง คนรับใช้ ถลกหนัง เป็นใบ้ ฟันล่างหัก ผู้หญิงถือมีด กัลปพฤกษ์ เกิดสงคราม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ถูกน้ำร้อนลวก ทำขวดแตก ตาข่าย ห่มผ้า กำนัน เจ็บป่วย ดื่มน้ำหวาน รากไม้ ศิลา สมอเรือ ฆ่างู ถูกกักตัว ร้องตะโกน ดิน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา บุญ แฮนด์บอล หลุมอสรพิษ ทำกาแฟหก จมูก กระโปรงเก่า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุจจาระ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ผ้าขี้ริ้ว ดื่มน้ำมะพร้าว ความมั่งคั่ง เปิดร้านค้าขายสินค้า ฟองน้ำ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ แลบลิ้น กรวยจราจร ก้างปลา กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เชื้อเชิญ สวมเสื้อสีขาว หิ่งห้อย นำอุจจาระกลับบ้าน ยกของ น้ำล้นเขื่อน ถูกตัดมือ เป็นแม่ยาย ทำลายโซ่ตรวน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย บานไม่รู้โรย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ หญิงเปลือยกาย ศาลพระภูมิ กลางคืน ถีบจักรเย็บผ้า ดวงอาทิตย์ดับ ได้ยินเสียงกระดิ่ง มีขาเดียว ประหาร เมายา เปลื้องผ้าตัวเอง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ถูกเฉือนเนื้อ ระย้า ตกบ่อมีหนอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM