ทำนายฝัน 'เปียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เปียก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปียก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนะ กงจักร เป่าขลุ่ย มองนํ้าตกกับคนรัก จุดเทียนชัย ขอนไม้ เมฆบังแสงอาทิตย์ ฝาเรือน งูกินสัตว์ งูขดเป็นวงกลม กิ้งก่า พระพิฆเณศ บานไม่รู้โรย ไฟไหม้ต้นไม้ ชามแตก ธงสามเหลี่ยม โกศ เจว็ด เขียด โกนขนหน้าแข้ง ลูกกระพรวน บวชชี หินก้อนใหญ่ บิลเลียด ถูกฉ้อโกง พลอยหลากสีสัน ถือกรรไกร ซาวข้าว ขบวนแห่ เทียนชัย หมาคาบหม้อ ตำรา คดข้าวเย็นกิน เห็นคนเดินละเมอ ช่อดอกไม้ งานศพ สามีนํ้าตาตก ผนัง ดื่มน้ำชา ทำกาแฟหก กินเลี้ยง ปู เม่น ใส่บาตร เอามีดฟันเท้าตัวเอง จรเข้กัด ตกน้ำร้อน กัลปพฤกษ์ กินพระจันทร์ ยกโทษให้ใครบางคน สบู่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตัวเองเป็นนักโทษ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กินสายบัว โลงศพ ทอดทิ้งคนรัก สร้อยทองคำ ไพ่ ของโบราณ ซื้อขาย เลี่ยมฟันทอง เพศสัมพันธ์ หูขาด เครื่องแบบทหาร ตรอกซอกซอย เห็นบ่อร้าง ดื่มนม แผ่นดิน ปลาฉลาม ทูตชาวต่างชาติ กินน้ำผึ้ง ฉาบ ถลกหนัง กุ้งแห้ง เรือ ขอโทษผู้อื่น งูเขียว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฟันบนตนเองหัก นกเค้าแมวหรือนกฮูก ทาสี ตักน้ำ ขนมอร่อย พระแก้วมรกต เสือ ใบไม้ ขนมเข่ง กุ้ง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ทะเบียนบ้าน สายสะพาย ล่องแพ ฉี่ คูคลอง ผ้าพันแผล ซุกซ่อนตัว กัลยาณิวัฒนา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM