ทำนายฝัน 'เปียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เปียก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เปียก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไต่เขา เห็นเหรียญสตางค์ นางฟ้า ลูบท้องหญิงตังครรภ์ อาคันตุกะ พรวนดิน น้ำแข็ง หวีผม มองนํ้าตกกับคนรัก ไลน์ ( LINE ) ได้ยินเสียงกระดิ่ง ว่ายน้ำในมหาสมุทร กำลังจะไปตาย พายเรือ งานศพ จักจั่น ช้อนเงิน นั่งราชรถ ฝังศพ ผ้าฝ้าย ฮิปโปโปเตมัส บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ตาบอด ประตูกำลังถูกไฟไหม แคร่ กินเฉาก๊วย ตู้อาหาร ปราสาท หลุม ซื้อปลาหมึก ทะเลาะ ช้อนทอง โจร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ดับกองไฟ ถูกน้ำร้อนลวก ถูกประณาม แว่นตาเลนส์ใส คลอดลูกก่อนกำหนด นกกระจอก สู้กับเหยี่ยว ลับมีด ดอกบานไม่รู้โรย เจดีย์ทรุดโทรม ฝันว่าส่งพัสดุ ขี้เถ้า ปลาฉลาม กอดรัด ขี่คอคน ทอดทิ้งครอบครัว ฝนหยุดตก ของลับ ภูเขา ทำร้าย ทันตแพทย์ กำแพงเมืองจีน นอน ถวายของแด่พระสงฆ์ สายสร้อย เด็ก นั่งเรือ เดินเร็วๆ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เขี้ยวสัตว์ ลิ้นแข็ง ชัยชนะ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กองดิน เด็กทารก เว็จ นั่งเล่น คนมีดวงตาสีดำ กินกระต่าย ตักบาตร ปล่องเมรุ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว โรงพยาบาล เด็กพิการ เชิงตะกอน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ประทัด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ปม ซองจดหมาย คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เดินบริเวณวัด ถูก แตน-ต่อ ต่อย เจดีย์ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไข่เป็ด ฝนตกระหว่างเดินทาง แมวออกลูก ไว้หนวดยาว ซื้อเต่า สติ ผักกาด ระเบิด เจ้า ธงบนเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM