ทำนายฝัน 'เปียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เปียก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปียก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ด่า ดับตะเกียง ไฟ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กลองโบราณ หูขาด ทำขวดแตก เดินรอดราวผ้า ธงบนบ้าน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ไก่แจ้ หมา กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ธนูหลายดอก ฝาหม้อ คนขาพิการ ตกปลา กัดลิ้น ลวดหนาม เครื่องขยายเสียง บูชา ดอกบานไม่รู้โรย หน่อไม้ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ศีรษะมีเหา ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กรรไกร เจ้าบ่าว ออร์แกน ข้าวติดคอ กระต่ายหลายตัววิ่ง กอดรัด มหาสมุทร เป่าแตร ขนสัตว์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ตู้เซฟ นอนบนพื้นน้ำ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถีบจักรเย็บผ้า ความมืด โคมไฟหรือโคมตะเกียง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น จูบสัตว์เลี้ยง งมปู พิมเสน ต้นกก เรือนแพ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ขื่อคา ปีนเขา กล้วย กินลิ้น ตัวเองถูกฉีดยา ซุกซ่อนตัว กินดิน เป็นแม่ยาย ลับมีด ประโคม เทศน์ เงื่อน เทียนไข สร้อย กล่าวคำอำลาญาติ บุคคล ขวดเหล้า ผ้าใบ ต้นไม้แห้ง เพื่อนตาย หิมะตกในฤดูร้อน ช่างเหล็ก ไม้ขีดไฟ อยู่ในอาการเร่งรีบ นกยูงรำแพน แกะ ขนม สุกรกลายเป็นคน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ สวมเสื้อสีขาว ทอดทิ้งครอบครัว เชื้อเชิญ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น หมัดกัด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ครู ภูเขาไฟ นุ่งผ้าขาด มือตัวเอง ไหว้พระราหู การตายของเพื่อน ข้อเท้าเจ็บ ปริญญาบัตร กินองุ่น โยคี ก่อกองทราย ดึงเชือก กระสุนปืน ท่องเที่ยวต่างประเทศ พระแก้วมรกต หัวเราะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM