ทำนายฝัน 'เปียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เปียก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปียก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ราชา ส้มตำ กรน อวัยวะเพศ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ได้ยินสุนัขเห่า ทำกับข้าว ฟันปลอม บ้า กินอุจจาระ โคมไฟหรือโคมตะเกียง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ซื้อกระดุม รักภรรยาตัวเอง จุดดอกไม้ไฟ ถูกฝังทั้งเป็น ฉมวก อ่าง ทารกดูดนมคุณ ปลิง พรวน ขี่ช้าง หูแหว่ง บวงสรวง ลำน้ำ ช้างไล่กวด ฆ่าโค ฉาบแตก ชัยชนะ ผม ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน รังผึ้ง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ร่มหัก ลำคลอง เก็บผลมะม่วง หมูตาย โบว์ดำผูกเสาบ้าน กล้องถ่ายรูป จับปลาช่อน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ หีบสมบัติ รูปภาพของเครือญาติ ปลอกหมอน ขวด เมฆลอยนิ่ง ดื่มน้ำชา ท่าเทียบเรือ กล้วยแขก น้ำพุขนาดใหญ่ ดับกองไฟ ผลจันทร์ ( พืช ) เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทางรถไฟ รถบรรทุกศพ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกๆ ทำความผิด ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ฉีกจดหมายรัก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝาหม้อ ถั่วลิสง กระซิบ ป้อมปราการ ผ่าท้อง ไต่เขา หน้า จับกัง สายนาฬิกาข้อมือขาด เกลียดคนอื่น ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถัง ระเบิด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ผ้าห่ม พวงมาลัย ทอดผ้าป่า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา พลับพลา เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ปลาทอง พูดกับกลุ่มชน ถูกทำโทษ กินอาหาร คนกำลังเปลื้องผ้า ของหาย ผนัง เซียมซี ลูกเต๋า เงินปากผี คันศรหรือคันธนู เซิ้ง มู่ลี่ เจ้า ถุงน้ำร้อน เข้าเฟสบุคไม่ได้ กินเฉาก๊วย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM