ทำนายฝัน 'เปื้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เปื้อน ฝันว่าเสื้อที่ใส่อยู่เปื้อนสกปรกหรือเปื้อนเลือด ทำนายว่าเป็นฝัน ที่ไม่ดี จะมีข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง หรือจะมีคนในบ้านเจ็บป่วย หรือมี ปัญหากันในครอบครัว ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เปื้อน'

ฝันว่าเสื้อที่ใส่อยู่เปื้อนสกปรกหรือเปื้อนเลือด ทำนายว่าเป็นฝัน ที่ไม่ดี จะมีข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง หรือจะมีคนในบ้านเจ็บป่วย หรือมี ปัญหากันในครอบครัว ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยางรถ รถเมล์ นกแขกเต้า ฟ้าแลบ เกาหัว ศีรษะล้าน หมีกัด ฟังเทศน์ฟังธรรม ซื้อของโบราณ ชกต่อย นอนในมุ้ง จอมปลวก ขุดหาทรัพย์สมบัติ กระเป๋าเดินทาง เขากวาง ผ้าพันคอ ก้ามปู ทะเลาะ ญาติกำลังจะตาย น้ำพุ ลากเกวียน ยกทรง สุนัขคาบหม้อ เผาขยะ ฆ่าวัว สวมเสื้อสีเหลือง กลืนดวงอาทิตย์ ต้นไม้ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) มดรุมเป็นกลุ่มๆ หญ้า จูบ กลด เปลี่ยนเสื้อผ้า ตำหนัก ปราสาท คู คลอง ม่านกั้นกำบังสายตา ลายมือ บัว ต่อสู้กับเด็ก วิมาน กินปลาหมึก นุ่งชุดแดง หมากัด กล้วยแขก ตุ๊กตา ตกกองไฟ นกกระจิบ กระจาบ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ครุฑ ปลูกบ้านต้นไม้ กระดูกแตก ฝูงคนจำนวนมาก โดนดึงผม ถูกฟันคอขาด กล่าวคำอำลาญาติ เด็กนอนบนเตียง เด็ดพริกออกจากต้นพริก เป็นใบ้ มีคนนำเงินมาให้ ฌาน เช็คเด้ง เส้นด้าย หลุม ฆ่านกกระจิบ ต่อสู้ สร้อย อยู่ในถ้ำ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก สุนัข สลัก แหวนทอง ไกด์ เก้าอี้ ถอนผมหงอก มีด ได้ฟังเรื่องตลก ตัวเองถูกธรณีสูบ ควาย ตกน้ำร้อน ได้เงิน ฝนครึ้ม บรรพบุรุษ ถ้ำ ดมกลิ่นดอกไม้ ประดาน้ำ เดินชนผนัง ขโมยอาหาร กระบอกสูบลม เฒ่าแก่ กระต๊อบ ฟ้อนรำ กระโดดจากหน้าต่าง ย้อมผม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน มีปากเสียงภายในครอบครัว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ปะชุน กอดตุ๊กตา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM