ทำนายฝัน 'เป็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็ด ฝันเห็นเป็ด คุณจะพบสันติภาพ มีความสุข ศัตรูจะพ่ายแพ้แก่คุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็ด'

ฝันเห็นเป็ด คุณจะพบสันติภาพ มีความสุข ศัตรูจะพ่ายแพ้แก่คุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าวัว มาลี ขี้เกียจ ธงชัย จับ จรเข้ อุจจาระ หวีหัก สาวไส้ ครก ขาด้วน ปลวกขึ้นบ้าน เศษอาหาร นุ่น นกคุ่ม ถูกตำหนิ ลากฉุด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ผม พระปรางค์ ชฎา เท้าด้วน ตัวเองมีชื่อเสียง ถนน เป็ดไก่ ขนมเข่ง จันทร์ทรงกลด ขนกา กระต๊อบ กระบอกไม้ไผ่ ฤดูร้อน ขวดเหล้า ภรรยามีครรภ์ ภาษา คดข้าวเย็นกิน หมูกลายเป็นคน เณรหน้าไฟ หมา ทวิตเตอร์ คนตายในบ้าน เทวาลัย ตกทุกข์ได้ยาก เครื่องพิมพ์ดีด แสง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว งานมงคล ท่องเที่ยวในสวน สกปรก ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กินขนม ขนตาร่วง ของขวัญ กัดคน ตาลปัตร เป็นคนผอมบาง ถุงเงิน-ถุงทอง ลากรถบรรทุก กินเต้าหู้ ขี่คอคน เคารพ คำนับ ฉ้อโกง บัวหลวง หลงรักสามีคนอื่น บริโภคเนื่อสุกร มัคคุเทศก์ ปีนรั้ว นกอยู่ในรัง ภาวนา ถูกมัดด้วยเชือก ฤดูหนาว หีบปิดอยู่ เดินอยู่กลางทุ่งนา ถ่ายอุจจาระ นิล คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง นอนกลางวัน เอสเอ็มเอส ( SMS ) แต่งตัว ยืนบนลังไม้ ท่าเรือ แหวนแต่งงาน ผลักประตู ลูกปัด เครื่องบูชา ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เงาะ เกลียดคนต่างชาติ ธรรมจักร ตามทวงหนี้ โคเข้าบ้าน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา สบู่ ลา ( สัตว์ ) รักสามีตัวเอง ตบแต่ง ฝน พระสงฆ์ ธารน้ำตก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM