ทำนายฝัน 'เป็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็ด ฝันเห็นเป็ด คุณจะพบสันติภาพ มีความสุข ศัตรูจะพ่ายแพ้แก่คุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็ด'

ฝันเห็นเป็ด คุณจะพบสันติภาพ มีความสุข ศัตรูจะพ่ายแพ้แก่คุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง บันไดเลื่อน ข่วน วิทยา ชนกระบือ อาคันตุกะ ขัน เหาะ ฟักทอง หมูตาย เห็นคนโดนแทง ความมั่งคั่ง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทำกับข้าว กินกระต่าย ถุงน้ำร้อน ผนังบ้าน วัด แต่งงาน กุฏิพระ ขโมยทรัพย์สมบัติ หน่อไม้ ตกเลือด ชะลอม ฉาบ บุคคลที่เป็นคนร้าย องคมนตรี พวงมาลัยดอกไม้สด ดารา กระสือ ขอบฟ้า ลูกอินทร์ ลูกเห็บ เดินลุยกองไฟ เต่า ถุงเงิน ถุงทอง แขนหัก ค่ำมืด เด็ก กก ปล่อยนก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระดาษข่อย พร้า พระวิหาร กำแพงเมืองจีน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง อุ้มเด็กทารก ตบแต่ง ญาติตาย ขอโทษผู้อื่น ฟันหลุด ตกใจ เวทีมวย กกไข่ ปัสสาวะรดกำาแพง ดับกองไฟ ยกโทษ จมน้ำ ฉ้อโกง งานวัด มรกต บิณฑบาต ตักน้ำราดตนเอง ได้กลิ่นธูป ถูกข่มขืน งา บ้านมีช่องโหว่ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทะเลาะกับคนรัก ภรรยา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หญิงโสเภณี สามีนํ้าตาตก สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ฏีกา ข้าวติดคอ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ อ่างล้างหน้า ผู้หญิงถือมีด เด็กพิการ ลุยโคลน นํ้าพุขนาดใหญ่ ประกาศข่าวการเกิด แสง โรคร้าย สาก ราชา ก้อนหินตก นกแก้ว เด็กเกิดใหม่ ตามทวงหนี้ ถูกลูกปลุกให้ตื่น โบว์ดำผูกเสาบ้าน แตร เจ้าบ่าว มีฤทธิ์ ข้าวในนา โลกแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM