ทำนายฝัน 'เป็ดว่ายน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็ดว่ายน้ำ ฝันเห็นเป็ดว่ายนํ้า ให้คุณระวังอันตรายร้ายแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็ดว่ายน้ำ'

ฝันเห็นเป็ดว่ายนํ้า ให้คุณระวังอันตรายร้ายแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชะนี มุ้งหมอน เดินตากแดด เปิดผนึกซองจดหมาย จักรพรรดิ บ่อน้ำใหญ่ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ลูกอินทร์ พายเรือ ลมพายุ ซ่อง ตกช้าง เขื่อน ขื่อคา ฟ้าแลบ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา จรเข้กัด เต้าฮวย ขัง คนกำลังถ่ายรูป ฝั่ง ไก่ฟ้า ตกบ่อมีหนอน ออร์แกน ผู้ชายตบผู้หญิง งานวัด ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ จันทร์ทรงกลด นั่งบนลังไม้ ทอดผ้าป่า ขอทาน งานแต่งงาน เป็นโจทก์ในศาล งม ทิชชู หนู ธนูหลายดอก กลืนดวงอาทิตย์ ซุกซ่อนตัว กงจักร เห็นตากระจกสีขาว ตัวเองเป็นโจร ทอดทิ้งลูกๆ แมวออกลูก จานแตก เครื่องครัว หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถูกจับ ดิน วงกบ งูจงอางไล่ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จับกัง มีความปรารถนา ฆ่ากระต่าย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) สมโภช ฉาบแตก รักคนต่างชาติ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ทำแว่นตาแตก อมตะ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เหี้ย ไกด์ เวทีมวย ท่าเรือ ประกาศนียบัตร สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ทำนาย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ลิง กุญแจหาย แก้วแตก ขนม ช้อนเปื้อน ทวิตเตอร์ เสื้อขนสัตว์ กอดผู้หญิง ฆ่าโค ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน หลงรักสามีคนอื่น โจรปล้นบ้าน คนหามวอผ่านหน้า ถูกมัดมือมัดเท้า มรกต งานพิธีต่างๆ กระดาษสีขาว คนตายมาหา มุดรั้วลวดหนาม ฆ่าหมัด ขี่สุกร เต่า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า มะนาว ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM