ทำนายฝัน 'เป็ดไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็ดไก่ ฝันเห็นเป็ดไก่เข้ามาในบ้านตน หรือไล่จับเป็ดไก่ที่เข้ามาในบ้าน ทำนายว่าเป็นฝันดี จะได้รับข่าวดีจากแดนไกล และมีผู้สนับสนุนใน เรื่องงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เป็ดไก่'

ฝันเห็นเป็ดไก่เข้ามาในบ้านตน หรือไล่จับเป็ดไก่ที่เข้ามาในบ้าน ทำนายว่าเป็นฝันดี จะได้รับข่าวดีจากแดนไกล และมีผู้สนับสนุนใน เรื่องงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผลักของหนัก พระพุทธบาท ธุลี กรอบรูป แก้วแตก คลอดลูกก่อนกำหนด ตับไต ถูกฉ้อโกง ไทร พายเรือกับคนอื่น เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กางร่ม ถลกหนังสัตว์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว วงล้อกำลังหมุน พายเรือตามลำพัง ฉัน ( กิน ) ผมร่วง ทำนาได้ผลผลิตดี คนตาย ผูกปมเชือก คางคก ถูกข่มขืน เห็นคนเปิดประตู งานศพ น้ำลาย จับหมู พระปรางค์ ฉี่รดกำแพง การรับรางวัล ได้ยินเสียงกระดิ่ง นองเลือด เทวดา ซื้อกระโปรง ถูกฉุด เปียก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ถูกขัง ถวายกุฏิ ร่มหัก ทำขวัญ โลกแตก ราชสีห์ ค้าขายต่างเมือง ขบวนแห่ คนตายในบ้าน พญาอินทรี เพชรรัตนราชสุดา ประเจียด ขี่ควาย ถอดเสื้อ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เครื่องแบบทหาร เส้นด้าย ดาวตกจากท้องฟ้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย น้ำหอม ปะชุน หญิงแต่งชุดสีแดง ห่าน ประตูบ้าน ขี่โคเข้าเมือง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด นั่งเรือ คนแฝดตัวติดกัน ชี ยาพิษ เฒ่าแก่ เดินชนผนัง ตีผึ้ง บานไม่รู้โรย แว่นตาเลนส์สีดำ จาน ดวงอาทิตย์ตก หนี้สิน ห่มผ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เที่ยวบ่อนการพนัน ล่าสัตว์ ขี้เกียจ ยกยอ รุ้งกินน้ำ ดอกกุหลาบ แมวดำ เห็นกระดุม เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กระดาษข่อย ขมิ้น นอน คนตกนรก เปลือก ผม กระโปรงใหม่ หวีหัก บริโภค ถูกต่อต่อย ไว้ทุกข์ สุสาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น