ทำนายฝัน 'เป็นคนผอมบาง'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็นคนผอมบาง ฝันว่าเป็นคนผอมบาง คุณจะเพลิดเพลินกับการเก็บเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็นคนผอมบาง'

ฝันว่าเป็นคนผอมบาง คุณจะเพลิดเพลินกับการเก็บเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกน้ำร้อน ธนูหัก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เอทีเอ็ม ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ นั่งราชรถ เข้าประตูไม่ได้ ลูกแก้ว นุ่งผ้าสีแดง เสียสติ ของเล่น หญิงโสเภณี กัลปพฤกษ์ มัคคุเทศก์ ได้กลิ่นของบูดเน่า ช้อนทอง ถวาย รักเพื่อน ก้อนหินตก ปี่ แป้ง ตัดเล็บ เศรษฐี วงล้อกำลังหมุน ภรรยาหนี นั่งบนอาสนะสงฆ์ คราด กิ้งกือ เชิงเทียน หน้าต่าง ซื้อไม้กระดาน ล้างภาชนะเครื่องใช้ เดินทางไปมหาสมุทร บวชภิกสุนี จานแตก ลำคลอง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กระบือ ผ้าห่ม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เครา แว่นตาเลนส์ใส รบกวน นกต่อสู้กัน ยื้อแย่ง กินเลี้ยง ภาพ เฒ่าหัวงู เทวดา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น หัตถกรรม ขวดเหล้า ดวงดาว ผ้าโพกหัว สามีตาย บ้านร้าง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ สีบรอนซ์ ใช้กระเทียมทำอาหาร สารภาพต่อหน้าเพื่อน เงี่ยง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ทำขวดแตก นกนางแอ่น ยิงปืน ดาวตกที่หลังคาบ้าน รูปภาพของเครือญาติ ฟังเทศน์ฟังธรรม ไก่แจ้ บิณฑบาต พูดโทรศัพท์มือถือ ทำอะไรแปลกๆ กินไก่ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ตกบ่อมีหนอน ร่มหัก ตาย สาวไส้ แขนขาด หวีหัก ค่ำคืน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ปีศาจหลายตน เนกไท ซองจดหมายสีฟ้า หุ่นยนต์ ฌาน ฝี ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดีใจ งูเผือก งมของในแม่น้ำ คราส ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กงล้อ กษัตริย์ ใยแมงมุม งมปู ตะกวดขึ้นบ้าน พระสังฆราช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM