ทำนายฝัน 'เป็นใบ้'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็นใบ้ ฝันว่าเป็นใบ้ คุณจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็นใบ้'

ฝันว่าเป็นใบ้ คุณจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนู ดีใจ แคร่หาม ยื้อแย่ง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ห่วงเหล็ก ฆ่าใครบางคน กินข้าวบนใบบัว เด็กผู้ชายสู้กัน หูแหว่ง ภรรยาสวมเสื้อแพร หมาตาย คนตกนรก ฝาหม้อตกลงพื้น ชักลาก เสื่อขาด มาลี จักรพรรดิ งานสังสรรค์ ฮัจญ์ เก้าอี้ มีผู้นำม้ามาให้ ฝังศพคนที่รู้จัก โบสีดำ รอยเท้าของตัวเอง การตายของเพื่อน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ธงสามเหลี่ยม ไหว้พระ กินข้าว ตกลงมาจากอากาศ ผึ้งมากมาย บ้องไฟ กระท่อมริมทะเล ตัดผมสั้น โต๊ะรับประทานอาหาร นอนกับสาวสวย เดินทางก่อนกำหนด งูเหลือม แต่งงาน เห็นคนโดนแทง ท่อน้ำ หมูกลายเป็นคน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เท้าด้วน คบไฟ ฟันปลอม สถานี สตรี จับสุกร ที่ฝังศพ รักกับนักบินหญิง หักธนู ต้นกัลปพฤกษ์ กระดานดำว่างเปล่า เงินหาย พริก ล่าสัตว์ ตกใจจนสะดุ้ง เห็นคนเดินละเมอ ลวดหนาม จุฬามณี จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตกเขา กรง มีหางงอก แข็งแรง ถูกสวมกุญแจมือ สาวไส้ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผ้าพันแผล ตรอกซอกซอย ไผ่ นั่งราชรถ ถูกน้ำร้อนลวก น้ำหอม ขอบฟ้า กลืนเมฆ ลมพายุ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เดินเป็นวงกลม สะอึก กินเลี้ยง โกหก ภรรยาหนี ละทิ้งบ้าน ดม นั่งรถหรู ทำโรตี กรวยจราจร ชี กล่าวหา ภรรยาตาย นกแร้ง ฆ่างู ฆ้อง เกวียน บัวหลวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM