ทำนายฝัน 'เป็นใบ้'

ฝันเห็น ฝันว่า เป็นใบ้ ฝันว่าเป็นใบ้ คุณจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เป็นใบ้'

ฝันว่าเป็นใบ้ คุณจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อากาศบริสุทธิ์ บ่อน้ำพุแห้งขอด เจ็บปวด เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ นอนเล่นกลางหาดทราย ตราสัง ได้ยินเสียงกระซิบ คนแฝดตัวติดกัน ลูกปัด เงาะ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ล้มละลาย ดูหนัง ตัวเองมีชื่อเสียง ถูกฉ้อโกง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กระต๊อบ ตับไต เผาขยะ หมู เกวียน สร้อยทองคำ ฉี่ ชลธาร จอก แบกเสา ฆ่าเต่า ถวาย หวีหัก ฆ่าเสือ นั่งบนแคร่หาม งม กินลูกอม ช่วยคน ฆ่าศัตรู ถูกจี้ ขี่โคอศุภราช อีกา ยุง เฉาก๊วย พระพุทธรูป ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ญาตินํ้าตาตก ตำรา เจ้านาย เครือญาติ แขก ปฏิเสธการดื่มเหล้า นํ้าพุที่พุ่งสูง หญิงทุบตีกัน เม่น ฆ่ากระต่าย ขึ้นบันได ขึ้นเขา ล่องแพ ขี่นางโค กอดผู้หญิง ขลุ่ย เลือดไหล ตัวเองเป็นโจร ใต้ถุน ทูต ศิลปิน เห็นบ่อร้าง กังวล กำแพงโบราณ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ผึ้งมากมาย หัตถกรรม บัวหลวง เครื่องร่อน กระทง ประกาศข่าวการเกิด ขนนกสีดำ ยา ผนังบ้าน ทำขวัญ ไข่ หายใจอึดอัด ใช้กระเทียมทำอาหาร ทำนบ ถอด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ขี่คอคน ลากเกวียน ถูกตัดใบหู เห็นตากระจกสีขาว มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กระซิบ สวมเสื้อสีดำ แขนถูกตัด เหาะดั้นเมฆ รวงข้าว ทาสี ไข่มุก เปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องเรือน พลับพลา กงล้อ ปฏิมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM