ทำนายฝัน 'เผาศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า เผาศพ ฝันเห็นศพ ได้จับต้องศพ หรือได้ไปในงานศพ หรือได้เห็นกำลัง เผาศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เผาศพ'

ฝันเห็นศพ ได้จับต้องศพ หรือได้ไปในงานศพ หรือได้เห็นกำลัง เผาศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาเสียชีวิต ฆ่าควาย รถจักรยาน ดาวอับแสง ทะเล บุคคล เห็นประตูบ้านตัวเอง จมูกแหว่ง ฝ่าเท้า เฒ่าแก่ กรอบรูป ไว้ทุกข์ กอดภรรยา ถอนผมหงอก แสง กินน้ำผึ้ง พูดสนทนา ปลาทองที่ตายแล้ว กะเหรี่ยงคอยาว กุ้งทะเล ตีผึ้ง แข็งแรง พลอยหลากสีสัน ผลักประตู ปีนป่ายภูเขา เกือก หมากรุก พูดโทรศัพท์มือถือ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด โกนหนวด ท่าเรือ โกศ เด็กผู้ชายสู้กัน ปิดผนึกซองจดหมาย ลูกเห็บ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ขุด หญิงชรา เผาไม้กระดาน ก่อสร้าง นกกระเรียน กระดาษสี เห็นคนเดินละเมอ บิดามารดา ประหารคนรัก ปีศาจ ร่มหัก พระอรหันต์ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ทำโรตี ผมร่วง หมูกลายเป็นคน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นางพยาบาล พระบรมรูป ไฟฟ้า เครื่องลายคราม ชกมวย ตีเหล็ก งูเลื้อย โต๊ะ ขึ้นศาล ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย นั่งเล่น ถูกเสือกัด เกิดสงคราม ถาดอาหาร ตู้เย็น กระดาษเช็ดมือ ลังไม้ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เข้าไปในโรงพยาบาล บิน (สูงขึ้น) น้ำพุขนาดใหญ่ ค่ำคืน อยู่ในถ้ำ ต่อสู้ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ตรอกซอกซอย ถูกแทง ได้รับเงินบริจาค ประดิษฐ์ ผลจันทร์ ( พืช ) ตัวเองเป็นกรรมกร จดหมาย ทำกับข้าว ลากเกวียน สวมชุดเจ้าสาว หิมะตกในฤดูร้อน ปลอกหมอน วัวควาย ต้นไม้แห้ง ฟูก โกนขนหน้าแข้ง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ไหว้เจ้า ของหาย กอด กรน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น