ทำนายฝัน 'เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจะได้มิตรคอยอุปถัมภ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง'

คุณจะได้มิตรคอยอุปถัมภ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พืชผัก ภรรยามีครรภ์ สงฆ์ หวีหัก ถูกลูกปลุกให้ตื่น เครื่องแต่งกาย ให้ความกรุณา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ขาด้วน เศร้าโศก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ดมกลิ่นดอกไม้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ได้ลาภ ได้ฟังเรื่องตลก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ขี่กระบือ ผักกาด กระจกแตก พวงกุญแจ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง จองหอง เพื่อนที่ตายไปแล้ว สะอึก ได้ยินเสียงระฆัง ทำกับข้าว ตำรา ไก่แจ้ รัศมี เต้านม ถังขยะ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระบือ นกนางนวลโผบิน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หวีเสนียด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ถูก แตน-ต่อ ต่อย หมูกลายเป็นคน ทูต ธนูหลายดอก ศีล จาระบี คนรับใช้ พรวนดิน หมี ร่างกายตัวเอง พระวิหาร โบดำผูกคอตนเอง ย้ายบ้าน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปลาหมึกหลายตัว ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เห็นประตูเมือง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ทะเลาะกับแม่ยาย ฝูงกบ จำนวนมาก จิ้งหรีด อีเมล ( Email ) ตกน้ำ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ทอดทิ้งคนรัก เห็นบ่อร้าง วัด เสื่อไม้ไผ่ ทิชชู พระปรางค์ ตักน้ำราดตนเอง กินก้างปลา จับหนอน ความมั่งคั่ง เดินทาง จมูกขาด ไหล่ เข้ารับการผ่าตัด ภาษา เซรุ่ม วิชา บั้งไฟ คบคนพาล ตัวเองมีชื่อเสียง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เครื่องเรือน ของหวาน อยากมีเงิน โกนขนหน้าแข้ง กินนก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถอยหลัง ใช้ยาเสพติด นอนกับนางงาม ผึ้งต่อย ถั่วลิสง นอนกับสาวสวย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ มวย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า นุ่งผ้าขาว ญาตินํ้าตาตก ฆ่าโค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น