ทำนายฝัน 'เพลิง'

ฝันเห็น ฝันว่า เพลิง ฝันเห็นเพลิงไหม้หรือไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มี ปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เพลิง'

ฝันเห็นเพลิงไหม้หรือไฟไหม้ ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มี ปัญหาที่แก้ไม่ได้ มีเคราะห์หนัก ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่ควรไปสะเดาะเคราะห์ ทำบุญทำทาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค้างคาว ธนูหัก แกะ มังกร จอบหรือเสียม ผ้าพันคอ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ อาบน้ำในทะเล ตกหน้าผา กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) บ้านมีช่องโหว่ มงคล ทะเลที่เงียบสงบ ได้รับรางวัล อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ได้ลาภ เต้านม ช้อนเปื้อน บ้านคนอื่น ซื้อปลาทอง กำแพงเมือง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ก้ามปู ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เนื้อหนัง ทาสี อากาศบริสุทธิ์ ชะนี ปลูก บวชชี พระบรมรูป งูจงอาง ธรณีสูบ จับกัง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กงเกวียน เซิ้งบั้งไฟ มีดหาย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตกจากที่สูง ฝีขึ้นตามร่างกาย เสี่ยงเซียมซี ล้างเท้าตัวเอง หัตถกรรม ขวดเหล้า โง่ ม่านกั้นกำบังสายตา เปลือก ระฆัง มีคนสวมแหวนให้ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตัวเองเป็นชู้ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กลางคืน ฆ่าผีเสื้อ น้ำพุที่พุ่งสูง อดอยาก น้ำพุ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ขนมชั้นหลากสี กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กระบอกไม้ไผ่ โบสีดำ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว จรเข้ ฆ่างู คนกำลังถ่ายรูป น้ำหอม ตัวเองกลายเป็นนก รังดุม จดหมาย ครอบครัว บ่อน้ำ ถอด ยกโทษให้ใครบางคน ของโบราณ เกณฑ์ทหาร ใช้ผ้าโพกศีรษะ หงส์ ชะลอม มาลัย ข้าวในนา เลือดออกทางช่องคลอด จุดเทียน ทะเลาะกับเพื่อน คดข้าวเย็นกิน ได้ยินเสียงกบ หินก้อนใหญ่ อยู่ในถ้ำ เห็นเหรียญสตางค์ ฆาตกร ได้ยินสุนัขเห่า สงคราม พังประตู งมของในลำคลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM