ทำนายฝัน 'เพื่อนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เพื่อนตาย ฝันว่าเพื่อนตาย คุณจะได้พบเนื้อคู่ที่น่าพึงพอใจ ที่คุณชอบ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เพื่อนตาย'

ฝันว่าเพื่อนตาย คุณจะได้พบเนื้อคู่ที่น่าพึงพอใจ ที่คุณชอบ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดารา ซักผ้า กระจกหลากสี ทารกดูดนมคุณ เมฆสีเลือด เทศน์ ยกของ เศรษฐี ประเทียบ พระอาทิตย์ ปล่อยออกจากคุก งูจงอาง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กะเหรี่ยงคอยาว เมฆสีดำ มือตัวเอง คุก ตะราง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ นำอุจจาระกลับบ้าน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กรงสัตว์ สถานี ดื่มสุรา ฝนหยุดตก เมฆสีขาว ตีผึ้ง กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ได้เป็นเจ้าบ่าว คนแปลกหน้า ดับเทียน เทียนไข อยู่ห่างไกลจากครอบครัว มหรสพ คราด ฐานทัพทหาร ประกาศการแต่งงานของตนเอง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เล่าเรื่องตลก โรงแรม กินลิ้น นกกระจอก กินกระต่าย ปอด ล้างเท้า ปลาทองที่ตายแล้ว เถียงกับคน มีเขาบนหัว แตงโม ถีบจักรยาน กงสุล รบกวน ขันตักน้ำ บุตร ร่ม ผิวพรรณ จับขโมย ขัง หนังสือ รถศพ กัดลิ้น ก้ามปู หาบอุจจาระกลับบ้าน เซิ้ง เกาทัณฑ์ กระท่อมในป่า การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ไฟไหม้ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ย่าง กินกล้วย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด นุ่งผ้าสีม่วง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า น้ำลาย ทำให้คนอื่นตกใจ ทำกาแฟหก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เด็กพิการ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ น้ำพุสวยงาม เป็นโจทก์ในศาล ตักบาตร กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ล้มลงไปในหลุมลึก น้ำตา นั่งบนหลังนกกระเรียน ฉิ่ง อาหารบูดเน่า เผาไม้กระดาน ฉมวก ลายนิ้วมือ ติดคุก น้ำท่วม ซ่อน ล้างหน้าตัวเอง กระถาง ฝาแฝด แมลงวัน แสดงละคร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM