ทำนายฝัน 'เมฆบังแสงอาทิตย์'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆบังแสงอาทิตย์ คุณจะทำงานสำเร็จผล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆบังแสงอาทิตย์'

คุณจะทำงานสำเร็จผล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องครัว สมุด ถูกหนูกัด คนแฝดตัวติดกัน เกาหัว ขุดหาทรัพย์สมบัติ ล็อกประตู หวีผม ทอดทิ้งภริยา ทำบุญ อ่างน้ำ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เห็นรองเท้าเก่า จับเงิน ทำน้ำหก หัวล้าน ภรรยามีครรภ์ ไก่แจ้ เทวาลัย อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กินผลไม้แฝด พญานาค กุ้งแห้ง หญิงโสเภณี เครื่องจักรทำงานได้ดี ชกคนที่จมูก เป็นบ้า ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ซองจดหมาย กล้องยาสูบ ทำขวัญ กัดลิ้น จดหมาย แหวน ทหารยิงปืนใหญ่ กลด นกอยู่ในรัง เป็นประจำเดือน กระต่ายวิ่ง ศาลเจ้า คางคก ปีนข้ามกำแพง ขอบคุณ ตะเพียน ตั้งครรภ์ เฒ่าแก่ สวดมนต์ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ชายชรา กกลูก เข้ารับการผ่าตัด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ฌาปนกิจ จักรยาน พวงกุญแจ งานวัด เสื้อครุย เซียมซี หมีทำร้าย เห็นคนเดินละเมอ ท่องเที่ยวในสวน ตู้เซฟ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เม่น จับสายสิญจน์ ถ่ายอุจจาระ รังผึ้ง เล่นไพ่ บวม ขึ้นต้นไม้ บานไม่รู้โรย ดับตะเกียง ฉิ่งฉาบ กินเต้าหู้ ครู เห็นคนอื่นถูกประณาม ของลับ จับขโมย ตะขาบกัด กระดาษข่อย ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เฮลิคอปเตอร์ เด็กพิการ หญิงแปลกหน้า เครื่องแบบตำรวจ กำลังเล่นเฟสบุค ตาข่าย จมูก งูเผือก สุกรตายเอง ดอกราตรี เอามือตบต้นขาตัวเอง หมูกลายเป็นคน เห็นตากระจกสีขาว กินเกินขนาด โคไล่ขวิดคน พระบรมรูป ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด แล่นเรือผ่านเกาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM