ทำนายฝัน 'เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ คุณกำลังจะมีโชคลาภ การค้าการขายเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ'

คุณกำลังจะมีโชคลาภ การค้าการขายเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยกของ ถุงเงิน-ถุงทอง ล้างเท้าตัวเอง เงินกู้ น้ำแข็ง ข้อมือหัก เห็นตัวเองในกระจก ฆาตกรรม มีคนเกลียด ถลกหนัง ร่างกายตัวเอง พระสังฆราช ถวายพระด้วยดอกบัว เทียนชัย ของหวาน ร่องน้ำ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น งานวัด ได้ยินเสียงกลอง ก้อนหินตก กบฎ นุ่งผ้าสีชมพู ภาษา ไก่แจ้ นกพิราบ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ผ้าฝ้าย สายรุ้ง ตกทุกข์ได้ยาก ฉีกกระดาษ ชลธาร ช่างตัดผม ทอดทิ้งลูกๆ ตัวเองแก่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปล่อยสัตว์ เครื่องแต่งกาย หิมพานต์ (ป่า) เอามีดฟันเท้าตัวเอง ต้นไม้ยืนต้นตาย บ่อน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มะลิ ศาลเจ้า นุ่งโจงกระเบน นักบวช ยื้อแย่ง นักบุญ แมลงวัน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ซื้อปลาทอง เห็นประตูปิด คลอดลูกก่อนกำหนด สุกร เถ้าแก่ อาเจียนเป็นหนอง ลาวาภูเขาไฟ กุลี สวดมนต์ สุสาน แก้วแตก ลมหายใจมีกลิ่นหอม แร้งเกาะหลังคาบ้าน โคลน ได้เป็นเจ้าสาว กัดลิ้น นกขมิ้น เข้าเฟสบุคไม่ได้ เต้าฮวย กอดผู้ชาย ยุ้งข้าว กระโดดจากที่สูง ผึ้งบินรอบรังของมัน ซื้อกระดุม ของเน่าเสีย เช็ค ( Cheque ) แหวนหาย ปีก กุ้งทะเล ถูกผีหลอก กระติกน้ำร้อน ตะกร้าพลาสติก โรงแรม ถูกโยนลงทะเล เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถาด ช้างเหยียบ กงเกวียน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนแต่งชุดสีดำล้วน ฝักดาบ สร้างบ้าน วัง โกหก สามเณร จมูกหาย มองดูเหว ไฟไหม้บ้าน อุจจาระ มือตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM