ทำนายฝัน 'เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ คุณกำลังจะมีโชคลาภ การค้าการขายเจริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ'

คุณกำลังจะมีโชคลาภ การค้าการขายเจริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พรวน เต่า เป็นโจทก์ในศาล ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ผู้หญิงโพกผ้า กรรมกร พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ฆ่าศัตรู บุคคลที่มีชื่อเสียง แผ่นดิน ช่างเหล็ก กินผลไม้ ปลาฉลาม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กินเต้าหู้ ถูกคู่รักกักตัว นั่งเรือข้ามแม่น้ำ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ปีนรั้ว หนังสือ ภูเขาไฟ ถูกยิงด้วยธนู กรวยกรอกน้ำมัน นอน จาน ข้อเท้าเจ็บ ภาพยนตร์ กระดานดำมีข้อความ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เครื่องขยายเสียง ต่อสู้ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ปอกเปลือกผลไม้ อากาศทึบมืดมัว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ดูละคร ทาแป้ง พระอรหันต์ บั้งไฟ เขี้ยวสัตว์ จักรยาน ถุงเงิน-ถุงทอง กล้องยาสูบ น้ำมัน ปากกา กุ้งทะเล กางร่ม แก้ผ้า บ่อน้ำพุแห้งขอด เซิ้ง เดินทางในป่ารก ฉิ่ง เดินทางกลางทะเลทราย เฆี่ยน ผ้าห่ม ไฮโล หิ่งห้อย ขนมปังกรอบ นั่งเล่น ป่าไผ่ ฝ้าย หักธนู ผูกปมเชือก ทันตแพทย์ พ่อตาย เงาตัวเองในกระจก ซื้อไม้กระดาน นกกาเหว่า บวชภิกสุนี เห็นที่นารกร้าง รากไม้ ไส้ไหลจากท้อง ตุ๊กแก น้ำมันก๊าด แบกหีบ ฝา ได้ตีกลอง ไม้กวาด งูจงอางไล่ ปลาหลีฮื้อ ธารน้ำ จูบสัตว์เลี้ยง ค้างคาว เกาทัณฑ์ ประหาร เป็นประจำเดือน ไปยังเมืองนรก เครื่องศาสตราวุธ ท่าเทียบเรือ ธนู ประแจ กระดาษทิชชู ไม้กางเขน แว่นตาเลนส์สีดำ ตกเลือด ผู้ถือศีล ช้างเหยียบ แพทย์ ฉากกั้น จับผีเสื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM