ทำนายฝัน 'เมฆสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆสีขาว ฝันเห็นเมฆสีแดงสีขาวลอยสูง จะมีความสวัสดีมีชัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆสีขาว'

ฝันเห็นเมฆสีแดงสีขาวลอยสูง จะมีความสวัสดีมีชัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลา เดินบนฟ้า กุมารทอง นาฬิกาปลุก ของที่ระลึก แตร จับเงิน ฮ่อยจ๊อ ทำน้ำหก จมน้ำ ขนมอร่อย รักเพื่อน โคมไฟหรือโคมตะเกียง คัมภีร์ ภาวนา ถูกเฉือนเนื้อ นกยูง ตาบอด แสดงละคร ผู้ชายตบผู้หญิง ขายของ เหาะดั้นเมฆ ผ้าแพร งมหาของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ผ้าห่ม บัวสีขาว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ นอนกับนางงาม พูดกับกลุ่มชน ปีนป่ายภูเขา สู้กับเสือ แล้วชนะ จันทร์ทรงกลด เท้าขาด ยืนบนลังไม้ สตางค์ นอนบนฟูก วิทยุ ตีฆ้อง ตกปลา น้อยหน่า กลางคืน ดำน้ำ ปืนใหญ่ ธุลี เรียก ได้รับรางวัล ชฎา ตะเกียงที่จุดแล้ว ดึงเชือก ตำรวจ ดอกราตรี กำไล หิมะตกถูกตัว ดอกไม้ ไว้ทุกข์ โคกินหญ้า มัคคุเทศก์ ฟองสบู่ ฮูก (นกฮูก) น้ำเต้า โต๊ะ รูปภาพของเครือญาติ กองไฟ แขกขายโรตี เครื่องจักรทำงานได้ดี ดาวตกที่หลังคาบ้าน สร้อยข้อมือ ฮวงซุ้ย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ดื่มน้ำมะพร้าว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ล้มเหลว ฝนตกปอยๆ ยอดโดม ไฟฟ้า แสตมป์ เมฆกลางแดด ลำคานเสียงฉาบ เกิดสงคราม โต๊ะทำงาน ป่าช้า ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ลาวาภูเขาไฟ รบกวน ทำกาแฟหก ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ถูกตี การรับรางวัล หน้าต่าง สติ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ทหารเข้าบ้าน กางเกง ไหว้พระ จรวดไฟ ปลาเงินปลาทอง ได้กลิ่นเครื่องเทศ ข้อมือหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM