ทำนายฝัน 'เมฆสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆสีขาว ฝันเห็นเมฆสีแดงสีขาวลอยสูง จะมีความสวัสดีมีชัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆสีขาว'

ฝันเห็นเมฆสีแดงสีขาวลอยสูง จะมีความสวัสดีมีชัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยา ขวัญ ตาชั่ง กองดิน กังวล ชายหนุ่ม ผ้าแพร นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ แส้ หัวล้าน ให้รางวัล ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ไผ่ ไฟนรก เมฆกลางแดด วันเกิด ดวงดาว ขี่ช้าง เปลือย เฒ่าแก่ โฆษก ไว้หนวดยาว รักชาติ ตกจากที่สูง ท่าเรือ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เหยียบขี้ ขี่วัว ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ถูกขัง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ยา ได้เงิน ทำตัวเองบาดเจ็บ กำลังจะไปตาย ตกช้าง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ วอ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เครื่องขยายเสียง อีกา เป็นคนผอมบาง ราชสีห์ เจ้าสาว นอน ยิ้ม ส้มตำ เกา นักบวช กินผลไม้แฝด ดารา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ตู้ไปรษณีย์ มะลิ สัปเหร่อ เมฆสีดำ ได้ยินเสียงระฆัง กิ้งก่า สัตว์เลี้ยงตาย ตัวเองแก่ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เป็ด ขวด ขวาน หวีหัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แพทย์ ใบไม้ จุดไฟแล้วดับ กรวดทราย ลูกเต๋า ตกจากเครื่องบิน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฝา ให้ความกรุณา กินเนื้อคนอื่น แร้ง พูดคุยกับโจร ธูปเทียน ทหาร แมลง ถูกตบ กรวยจราจร ปีนข้ามกำแพง แก้บน เล่นตะกร้อ น้ำหอม ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ลอย ปลาเงินปลาทอง หนังสือ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ป่วย โคเข้าบ้าน ปลอบโยน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM