ทำนายฝัน 'เมฆสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆสีดำ คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆสีดำ'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาชนะ นอนเล่นกลางดิน เลือดออกทางทวาร สวน เลี้ยง กงเต๊ก ทำแท้ง ฉาบแตก กินอาหารเจ เจ้าที่ กีตาร์ ข้าว ม้า กงจักร ผู้หญิงหัวล้าน ท่าเทียบเรือ เมฆสีขาว ขัง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ งมของ แมวข่วน แหวนหาย โดนแทง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฉุด งูเหลือม ปีนเขา ถูกสุนัขเห่า ดูหนัง รางรถไฟ ติดคุก ปืน มีฤทธิ์ ตู้เย็น พูดกับกลุ่มชน ตลาด วงกต กระท่อมร้าง นั่งอยู่ในกองขี้ ถั่วงอก ให้มีดแก่คนอื่น วิชา พาน สนามหญ้า จน ยิงกา บนบาน กุ้งมังกร ละลาย รัศมี แฟนนอกใจ ว่ายน้ำในมหาสมุทร เสวียน ธงบนบ้าน หัวเราะ เล่นการพนัน อยู่ในอาการผิดหวัง ล้มลงไปในหลุมลึก สตางค์ ถวายข้าวพระ ช้อนทอง กรวยจราจร ทาส บรรจุของลงหีบ กก มีคนเกลียด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตกบ่อมีหนอน ม่านกั้นกำบังสายตา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ภรรยาเสียชีวิต หอยที่มีเนื้อเต็ม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง มุดรั้วลวดหนาม แดด ภรรยามีครรภ์ บุคคล ข้อเท้าแพลง ตอไม้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ขี่กระบือ ได้เป็นเจ้าสาว ปลูกกล้วย ที่พึ่ง มีความปรารถนา สมโภช คนอื่นทำพลาด ขวดยา นั่งเล่น คนขาพิการ ไฟนรก สะอึก ซองจดหมายสีชมพู ต่อสู้กับคนร้าย ตะกร้อ แมงมุม ฟักทอง ไอศกรีม บุตร ฟาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM