ทำนายฝัน 'เมฆสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆสีดำ คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆสีดำ'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีฟ้า ตั้งครรภ์ ฉาบแตก บ้องไฟ กรวดทราย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน นกกระเรียน จักจั่น ประเทียบ เมฆบังแสงอาทิตย์ นั่งรถ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฆาตกรรม ศีรษะ ร้องตะโกน ปีศาจที่มีเขาและหาง ขวดยา เห็นบ่อร้าง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ดื่ม จับกัง จับปลาช่อน ยากจน ล่องแพ เห็นรองเท้าเก่า หญิงทุบตีกัน ดาวอับแสง งานแต่งงาน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปฏิกูล ตัดผม กระบอก พระจันทร์เดือนหงาย อดทน เท้าขาด เครื่องศาสตราวุธ จาน บุพการี กำลังขับรถ ไข่เป็ด ดวงอาทิตย์ขึ้น ตกกล้า เซิ้งบั้งไฟ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ระเบิด แผ่นดิน แมลงปีกแข็ง กอดตุ๊กตา งูจงอาง ถ้ำมืด เล่นน้ำฝน ปลอกหมอน ค่ำมืด กำไลแตกหัก จลาจล พิมพ์ เห็นประตูบ้านตัวเอง โน๊ตบุ๊ก มีเขาบนหัว ถอดรองเท้า ปล้น มีคนสวมแหวนให้ เก็บของมีค่าได้ เป็นไข้ ทราย พระแก้วมรกต นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ คู คลอง ตกหน้าผา กินกล้วย เรือแล่น ขนนกสีขาว ขัน คิ้วตัวเองดกดำ ชู้รัก จน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หงอนไก่ กรวยจราจร สงคราม ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ทรัพย์สมบัติ ทูตชาวต่างชาติ ม้าเตะ นกแร้ง ทำนาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม ลำคลอง จับสายสิญจน์ ทำบุญ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ได้เงิน รถบรรทุกศพ กระสือ เดินไปตามท้องถนน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ญาติมิตร ขโมยอาหาร สาวไส้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM