ทำนายฝัน 'เมฆสีเลือด'

ฝันเห็น ฝันว่า เมฆสีเลือด คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆสีเลือด'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย หรือ กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ผ้าโพกหัว เจ็บฝ่าเท้า สตางค์ ตัวเองเจ็บป่วย ถูก แตน-ต่อ ต่อย กล้องยาสูบ กระสุนปืน ต่อสู้กับปีศาจ ซุกซ่อนตัว ฝน เณรหางนาค หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ล้างภาชนะเครื่องใช้ เบี้ย ของขวัญ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระโดดจากหน้าต่าง แร้ง กุญแจหาย อีกา จูบ ฮก ลก ซิ่ว น้ำเหลือง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ปลูกพริก ฟูก ขันตักน้ำ ขี้เถ้า ไล่จับผีเสื้อ ไฟไหม้ หอยที่มีเนื้อเต็ม ชาวประมง ไก่ชน ฟันดาบ แมวออกลูก คนแก่ เดินอยู่ในสุสาน รักชาติ ปล่อยปลาดุก ขับรถ ปริญญาบัตร พัด ฉางข้าว เสื้อใหม่ เดินละเมอ โต๊ะทำงาน งมปู ให้รางวัล ตัดต้นไม้ กงเกวียน เกณฑ์ทหาร ดวงอาทิตย์ดับ พวงกุญแจ กรวยจราจร บ้านเก่า ผัก กิ้งก่า ทหาร แหวนแต่งงาน ชนไก่ ทราย ตกบ่อมีหนอน สังกะสี ปลิง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ถูกตำหนิ เข่า เปลหามคนเจ็บ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า อาคันตุกะ วิ่งหนีผู้ร้าย นางกวัก มีขาเดียว รดน้ำ พรวน ช้อนปลา ร้องไห้ เครื่องร่อน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฉากกั้น ไหว้พระ กล้วยแขก มาเฟีย ได้ลาภ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฝูงคนจำนวนมาก เดินเล่นในสวนสวย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กระเทย มีดตกน้ำ ฟ้าที่สดใส ปลาเงินปลาทอง คนเมา สร้อยข้อมือ กระจอก ปลอกหมอน บานไม่รู้โรย ทรมานคนอื่น เศร้าโศก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM