ทำนายฝัน 'เมายา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมายา ฝันว่าตัวเองเมายา จะมีเคราะห์ร้าย มีข้อผิดพลาดในชีวิตเกิดขึ้นมากมาย ช่วงนี้ต้องตั้งสติหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิหันหน้าเข้าวัด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมายา'

ฝันว่าตัวเองเมายา จะมีเคราะห์ร้าย มีข้อผิดพลาดในชีวิตเกิดขึ้นมากมาย ช่วงนี้ต้องตั้งสติหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิหันหน้าเข้าวัด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปืนใหญ่ มดรุมเป็นกลุ่มๆ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ดูละคร หมีกัด อุจจาระ กระท่อมริมทะเล เน็ตไอดอล ครัว รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ผู้คุมนักโทษ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กินหมูกะทะ ซื้อปลาหมึก ฟาง น้ำลาย กินก้างปลา โต้เถียง กงเต๊ก ไข่มุก สถานีขนส่ง บัตรเชิญ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ยิงปืน เข้าประตูไม่ได้ กำนัน น้ำหอม คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกคู่รักกักตัว เท้าด้วน นกแขกเต้า กำแพง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ขนทรายเข้าวัด กล้วยแฝด แสตมป์ นอนเล่นกลางดิน ลิง กกกอด มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กรอบรูป ข่าวดี ถูกจี้ งูเลื้อย เปิดผนึกซองจดหมาย ขโมยอาหาร นองเลือด กัดลิ้น ปม ผิวพรรณ แทะกระดูก ให้รางวัล กระดิ่ง น้ำแข็ง ฉีกกระดาษ นั่งนับลูกประคำ เด็กพิการ สิงโต ฤดูฝน โครงกระดูก สร้อยทอง เมายา เป่าแตร ฟันล่างหัก บิน (สูงขึ้น) จักจั่น โลงศพ ว่ายน้ำในมหาสมุทร หาบอุจจาระกลับบ้าน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ช้อนปลา หมอดูดูลายมือ ลากเกวียน ชายหนุ่ม ขี่ม้า กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ก้อนหิน เหรียญ ถูกหวายรัด ยุง กวาง ศีรษะล้าน ฆ่าเต่า จันทรคราส เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ดื่มน้ำฝน แผนผัง มีด ให้มีดแก่คนอื่น สบู่ ยานพาหนะ กล้วยเน่า ลม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กระโปรงใหม่ ทำนาไม่ได้ผลดี นั่งอยู่ในกองอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM